‘Draagvlak creëren voor monovergisting’

Header website_0000s_0015_Algemeen boerderij stal koeienstal
Gerben van den Broek - Nieuwe Oogst

Agrarische ondernemers verkennen de mogelijkheden van mestvergisting en mestverwaarding. De ZLTO-afdelingen in de Kempen hielden daarom vorige week bij geitenhouderij Deentjeshoeve in Oost-, West- en Middelbeers een drukbezochte informatiebijeenkomst met als thema ‘Groen gas in de Kempen’.


‘De agrarische sector kan een bijdrage leveren aan de klimaat- en energievraagstukken en het terugdringen van de stikstofemissie’, zegt Ton van Korven, belangenbehartiger Klimaat en Energie bij ZLTO.

‘Eén van de mogelijke routes is monomestvergisting, waarmee zowel op bedrijfsniveau als op gebiedsniveau integrale verduurzaming gerealiseerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van emissies van methaan en ammoniak en het sluiten van de mineralenkringlopen. Maar ook het lokaal en regionaal leveren van duurzame energie en het verwaarden van de mest.’

Bijmengverplichting

Van Korven refereert onder andere aan de brief over de bijmengverplichting groen gas die minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurde. ‘Hierin staat letterlijk dat groen gas een belangrijke bouwsteen is voor een duurzaam en robuust energie-, grondstoffen- en landbouwsysteem.

‘De productie en inzet van groen gas helpt om de klimaatdoelen op het gebied van CO2-, methaan- en stikstofreductie te behalen en onafhankelijk te worden van aardgasimport. Het vergisten van mest die beschikbaar is binnen de grenzen van een duurzame veehouderij, is volgens Jetten een wenselijke stap die bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland.’

Dit blijft niet niet onopgemerkt bij andere partijen, ziet Van Korven. ‘Groen gas biedt kansen voor de sector. Het is niet voor niets dat grote partijen in de energiemarkt belangstelling tonen voor groen gas. Daarom is het belangrijk om hierin als agrarische sector zo veel mogelijk zelf de regie te nemen en zo maximaal de integrale voordelen naar je toe te halen.’

mestvergistingketens

De komende tijd gaat ZLTO verder aan de slag met mestvergistingketens in samenwerking met boeren, burgers en bedrijven. ‘Inmiddels zijn we onder andere in gesprek met gemeenten Meierijstad, Deurne en Etten-Leur om mogelijkheden op het gebied van monovergisting en mestverwaarding te verkennen.

‘We merken dat partijen behoefte hebben aan concrete praktijkvoorbeelden, zoals Groenewoud Gas in Sint-Oedenrode. Gelukkig komen er steeds meer bedrijven bij. Het belangrijkste is om de koudwatervrees weg te nemen en draagvlak te creëren bij gemeenten en andere belanghebbenden’, stelt Van Korven.