Dierwaardige veehouderij

Saskia Duives voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

In het Coalitieakkoord is een passage opgenomen over dierwaardige veehouderij. Onlangs heeft de Raad voor Dieraangelegenheden een kader geschetst door zes principes aan te geven die belangrijk zijn bij het houden van dieren.


Deze principes zijn:

  1. Erkenning van de intrinsieke waarde van het dier
  2. Goede voeding
  3. Goede omgeving
  4. Goede gezondheid
  5. Natuurlijk gedrag
  6. Positieve emotionele toestand

Zie hiervoor ook het webinar onder deze link.

Toch blijft de vraag hoe je het welzijn van dieren kunt meten. Dat moet je kunnen aflezen uit hun gedrag, want ze kunnen het ons niet vertellen. 

De discussie over de invulling van dierwaardige veehouderij raakt ook ons als schapenhouderij. En ook wij zullen er mee aan de slag moeten. Voor mij is uitgangspunt dat ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn voor een langere termijn een handelingsperspectief voor de schapenhouders moeten bieden. We moeten er nu en in de toekomst een boterham mee kunnen verdienen. Ik denk daarbij aan een investeringstermijn van 30 jaar. Verder heeft het grootwinkelbedrijf een belangrijke rol bij de invulling van dierwaardige houderij. Eind vorige eeuw besteedde een gemiddeld huishouden 17% van het budget aan voedsel, nu is dat nog maar 7%. Het stunten met voedsel, zeker vlees en vleesproducten is de veehouders een doorn in het oog. Ook is er onbegrip voor het grootwinkelbedrijf om alleen de luxe delen van het dier te willen verkopen. Dan moeten die luxe delen wel de prijs van het hele dier opbrengen. Met de rest kun je weinig en juist de vierkantsverwaarding (alle delen van hier dier gebruiken) leidt tot een duurzame en respectvolle veehouderij. 

Wat ons betref is voortzetting van de veehouderij het uitgangspunt. Dat als tegenwicht tegen de sterke lobby tegen veehouderij van vegetariërs en veganisten die nu hun stempel drukken op de discussie en de maatschappelijke norm. Minder vlees is prima, maar laat het dan vooral goed vlees zijn uit Nederland van dieren die met alle respect gehouden zijn. Wordt vervolgd!

Saskia Duives-Cahuzak

voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen