Deze koolstofboeren werken samen met Lely aan verduurzaming

ras-carbon-farming2

Drie melkveehouders gaan de komende zeven jaar met Lely aan de slag om CO2 vast te leggen in de bodem. Voor elke deelnemers heeft ZLTO een specifiek CO2-vastleggingsplan gemaakt met daarin de extra maatregelen die de boeren de komende jaren gaan nemen om extra koolstof vast te leggen. We stellen de drie melkveehouders aan je voor.


Felix Huntjens, Zuid-Limburg

Felix Huntjens heeft samen met zijn vrouw Janine een biologisch landbouwbedrijf in het Zuid-Limburgse Schin op Geul, Natuurlijk Felix genaamd. De melkveetak bestaat uit zo’n 55 melkkoeien en hetzelfde aantal jongvee.

Vanwege de ligging in het kleinschalige Zuid-Limburgse landschap heeft de melkveehouder nooit toekomst gezien in vergroting van de melkveetak, maar zoekt hij uitdaging op andere vlakken. Zo past Felix agrarisch natuurbeheer toe op een groot deel van zijn percelen en teelt hij biologische brouwgranen voor de Gulpener Bierbrouwerij.

Onlangs is het bedrijf uitgebreid met een aantal hectares gangbare akkergrond, die inmiddels zijn omgeschakeld naar extensieve biologische akkerbouw met gewassen als granen, eiwitgewassen en kruidenrijk grasland. En er worden maximaal groenbemesters ingezet. Allemaal maatregelen die ertoe leiden dat er extra koolstof wordt vastgelegd.

Jaap-Jan Ras en Henk Ras, Goeree-Overflakkee

Jaap-Jan Ras en broer Henk hebben samen een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee in Den Bommel op Goeree-Overflakkee. Ze hebben zo’n 270 melkkoeien, op de akkers verbouwen ze onder andere bieten, uien en aardappels en sinds kort zijn ze begonnen met het houden van buiten-varkens.

De broers kijken met een frisse blik naar de toekomst en hoe zij op een goede en verantwoordelijke manier kunnen boeren. Ze vinden het een mooie uitdaging om steeds nieuwe manieren te vinden om gezonde producten te leveren, goed met het vee en het land om te gaan en zo steeds natuur inclusiever te gaan boeren. De belangrijkste maatregelen voor koolstofvastlegging die zij nemen zijn dat ze maximaal groenbemesters inzaaien op zoveel mogelijk percelen en deze zo lang mogelijk laten staan. Daarnaast voeren ze extra compost aan.

William Nillesen, Rijk van Nijmegen

William Nillesen heeft met zijn ouders een melkveebedrijf in Groesbeek waar ze 175 melkkoeien hebben. Het bedrijf beschikt over 130 hectare grond, die deels voor akkerbouw en deels voor gras- en maisteelt gebruikt wordt.

William vindt het belangrijk de bedrijfsvoering duurzamer te maken en staat graag open voor nieuwe dingen. Zo leveren ze melk volgens het Planet Proof label en is hij ook aan de slag is gegaan met carbon farming. De belangrijkste maatregelen voor koolstofvastlegging die zij nemen zijn: grasland langer laten staan, maximaal inzaaien van groenbemesters en deze zo lang mogelijk laten staan, en aanvoer van extra compost.