Denk mee rond Bio-regio’s

wtisbbsfbb

Het Ministerie van LNV heeft afgelopen jaar budget uitgetrokken om de verkoop van biologische producten te promoten. Eén van de acties die ze daarvoor wil inzetten is het ondersteunen van ‘bio-regio’s’ via een nog te openen subsidieregeling. In een bio-regio werken diverse partijen (waaronder boeren, afnemers en gemeentes) samen om de afzet van biologische producten te bevorderen.


Provincie Noord-Brabant heeft Bavo van den Idsert en Michael Wilde (ex-directeur Bionext) gevraagd om te verkennen waar in Brabant energie zit voor het opzetten van een bio-regio en ze daarbij op pad te helpen, zodat Brabant zo goed mogelijk gebruik kan maken van de nog te openen subsidieregeling. Michael Wilde is op zoek naar ondernemers die hierin willen meedenken. ZLTO ondersteunt dit initiatief door een verbinding te maken met haar (biologische) leden. En we willen ook interesse van leden in Zeeland en Gelderland verkennen om voor te leggen aan deze provincies.

Heb je interesse om mee te denken? Geef dat dan door aan Marjon Krol, 06-53363937.