Correctie SDE++ vergisting raakt ondernemers, compensatie nodig

Molens_600x400
LTO Nederland

Op 1 september is een herziening van de bedragen voor de SDE++ 2023 in de Staatscourant gepubliceerd, waardoor de tarieven voor vier categorieën monomest zijn verlaagd. Boeren en tuinders hebben afgelopen maanden veel kosten gemaakt om aanvragen voor te bereiden, en voor sommige ondernemers is na de verlaging de business case niet meer aantrekkelijk om deel te nemen of voldoen zij niet aan de voorwaarden om een aanvraag te mogen doen. LTO vindt het noodzakelijk dat ondernemers die zijn geraakt door deze verlaging worden gecompenseerd voor de gemaakte inzet in de vorm van tijd en middelen.


“De SDE++ subsidie is een aanjager voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening en van groot belang voor de land- en tuinbouw om bij te dragen aan de transitie. Dat nu één van meest cruciale parameters van de regeling, het subsidiebedrag, op deze termijn wordt gewijzigd is onbegrijpelijk voor ondernemers die hiervan gebruik willen maken. Bovendien helpt het niet bij het vertrouwen van boeren en tuinders in de overheid. Fouten in berekeningen zouden eerder kunnen én moeten worden opgemerkt dan enkele dagen voor de opening van de eerste indieningsperiode.”, aldus Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO.

Door de wijziging van het fasebedrag is het basisbedrag of fasebedrag per kuub gas gedaald. Het fasebedrag wordt omgerekend tot euro’s per kuub gas, de verhouding bepaalt in welke fase je kan inschrijven. Een verlaging van het basisbedrag leidt vaak tot inschrijving op een lagere fase, welke gepaard gaat met een eerdere indieningsperiode. Echter, om in te schrijven zijn vergunningen nodig. Sommige boeren krijgen die net voor of na 25 september. Zonder vergunning is het niet mogelijk om een fase eerder in te schrijven. LTO vraagt daarom om verlengde openstellingen van minimaal 14 dagen. Bovendien hebben ondernemers in de lange doorlooptijd van vergunningverlening keuzes gemaakt en leges betaald op basis van eerder gedeelde cijfers. LTO vraagt daarom om behoud van het SDE-bedrag zoals eerder gepubliceerd in de Staatscourant.

LTO adviseert haar leden die tegen deze problemen aanlopen contact op te nemen met de RVO.
Alle informatie over het aanvragen van de SDE++ is te vinden op de website van de RVO.