Communicatie is de smeerolie in iedere samenwerking

Samenwerken is de rode draad in onze samenleving. Ook in onze agrarische sector komen veel samenwerkingsverbanden voor. Zoals tussen ouders en hun opvolgers of met collega’s en andere partners. Vaak zijn dat intensieve samenwerkingen die jaren doorgaan. Bij elke samenwerking is duidelijke communicatie belangrijk.


Over communicatie zijn hele boekenkasten vol geschreven, maar de praktijk is vaak grilliger dan het boekje met uitleg. We kennen allemaal wel een situatie waarin de samenwerking niet goed verloopt. Als ouders en hun kinderen samen gaan ondernemen, zijn er veel factoren die van invloed zijn op het succes: rollen zijn vaak lastig van elkaar te scheiden en dat is vaak even wennen.

Hoe ziet een geslaagde samenwerking eruit?
Een gezonde en succesvolle samenwerking begint met een aantal basisvoorwaarden, zoals: redelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfontplooiing en onderlinge betrokkenheid. Een voorbeeld: als er een situatie ontstaat waarin een opvolger zich meer als werknemer opstelt, ontbreekt het aan gelijkwaardigheid. En ondernemers die langs elkaar heen werken, hebben weinig onderlinge betrokkenheid. Vroeg of laat kan het dan gaan schuren. In mijn coachwerk houd ik mij regelmatig bezig met haperende samenwerkingen. Het begint vaak met iets kleins, maar groeit soms uit tot een meningsverschil of zelfs ruzie.

Duidelijke afspraken
Iedere persoon in de samenwerking brengt zijn eigen persoonlijkheid mee en daarmee ook een eigen taal. Zorg er daarom voor dat je met elkaar in gesprek gaat én blijft. Luister naar de vraag van de ander en bekijk alternatieve oplossingen. Wees wendbaar en sluit compromissen. Als je niet bereid bent al deze stappen te herkennen, dan kun je in een conflict terechtkomen dat veel emotie teweeg kan brengen.

Breng verwachtingen in beeld, maak afspraken en leg deze ook vast. Zorg voor regelmatig overleg. Dat kan bijvoorbeeld een vast moment in de week zijn. Evalueer regelmatig met elkaar hoe het gaat. Een onafhankelijke persoon kan dingen bespreekbaar maken en meedenken.

Begeleiding nodig?
Binnen ZLTO Advies hebben we ruime ervaring met het begeleiden van samenwerkingen. Neem gerust contact met ons op.

-Veronique Verdurmen-Serrarens (Ondernemerscoach)

 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen