Column: resultaten blauwtong enquête

Saskia Duives voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij

Eind oktober heeft LTO een enquête uitgezet onder haar leden, schapen- en rundveehouders, om zicht te krijgen in de schade op de bedrijven en de bereidheid om te vaccineren.


De uitbraak heeft enorme impact op de schapenhouderij sector, de rundveehouderij sector maar ook in de geitenhouderij horen we voor het eerst meldingen van zieke dieren en ook sterfte. Naast financiële schade is de emotionele druk op ondernemers groot. Elke dag staan zij op met de vraag hoeveel dieren ziek zijn geworden of dood zijn gegaan tijdens de nacht.

Duidelijk is dat schapen ernstig ziek zijn en niet alleen uitwendig schade hebben maar ook inwendig, wat verklaart dat het zeer moeilijk is dieren er doorheen te krijgen. De noodkreet naar een vaccin is daarom ook groot. Met de huidige temperaturen van afgelopen jaren in de winter, vooral geen/nauwelijks vorst, hebben ondernemers tijdig een vaccin nodig. Immers pas na 2 keer vaccineren en na 6 weken is er maximale bescherming door de vaccinatie.

In totaal hebben 729 schapen- en rundveehouders onze enquête ingevuld. De resultaten geven waardevolle informatie voor gesprekken met het ministerie over schade en met farmaceuten over noodzaak van vaccinatie. Lees hier het bericht op de lto website.

Afgelopen week bracht ook de NFSO cijfers naar buiten dat op besmette bedrijven er ook meerdere dieren aanwezig waren die nog niet besmet waren met het virus. Hieruit blijkt dat er geen immuniteit is opgebouwd bij deze dieren. Dit betekent dat zij risico lopen om de ziekte alsnog te krijgen (later dit jaar of bij de verwachte heropleving van de infectie in 2024). Dit onderstreept nogmaals het belang van een vaccin en de vaccinatiebereidheid.

De 379 schapenhouders gaven aan dat zij een totale kostenpost van ruim €200.000 alleen al aan dierenartskosten hebben gemaakt. Daarbij opgeteld de schade door dode dieren komen we op een bedrag van €2,2 miljoen. En daar is productieverlies nog niet eens in mee gerekend.

Er zijn ondernemers die uitzonderlijk hard getroffen zijn en bedrijven die meer dan de helft van hun dieren met hoge fokwaarde kwijt zijn. Als we dat zouden extrapoleren naar het totaal aantal besmette bedrijven komen we ver boven de 20 miljoen schade voor de schapensector alleen. De sterftecijfers zien we gelukkig wel dalen, met in week 43 nog ruim 13.000 dieren en in week 44 6.500 dieren. Ook schapenhouders die geen blauwtong in de kudde hebben, hebben schade: extra voerkosten en het niet kunnen uitvoeren van opdrachten om een voorbeeld te noemen.

Vanuit LTO zetten we ons maximaal in voor de beschikbaarheid van een vaccin. We roepen minister Adema op om garant te staan voor een afname van ministens een miljoen dosis en daarvoor een reservering te doen bij de farmaceuten. 

In de eerste week december zullen we de enquête herhalen. Dan doen ook de leden van de VGSN en VLO-logistiek mee. Alles om zo goed onderbouwd onze vraag om hulp van de overheid bij de minister neer te leggen.

Voor iedereen: heel veel sterkte komende week. Blijf melden. Heb je behoefte aan een gesprek: neem contact op! We zijn er voor je.