CO2 vastlegging boeren Altena zichtbaar via veldborden

_HF26990

In december vorig jaar hebben vier boeren in Land van Altena besloten ‘koolstofboer’ te worden door maatregelen te nemen waarmee ze jaarlijks 200 ton CO2 extra vastleggen in de bodem voor de komende 5 jaar. De Altenase bedrijven Hakkers en IVECO Schouten hebben een flinke klimaatstap gezet door hiervan de komende vijf jaar 320 ton CO2 af te nemen. Dat is 64 ton CO2 per jaar. Om deze unieke samenwerking te bezegelen hebben ze samen op woensdag 10 mei 2023 een informatiebord bij elke koolstofboer neergezet.


Deze eigentijdse vorm van boeren heet Carbon Farming. Met Carbon Farming kan de landbouw CO2 uit de atmosfeer halen en langdurig vastleggen in de bodem. Hierdoor kunnen boeren bedrijven helpen bij hun klimaatambities. Koolstof vastleggen in de bodem heeft vele voordelen: de bodem houdt beter water vast, is beterbestand tegen weersextremen, er ontstaat een rijker bodemleven en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. ZLTO ontzorgt bedrijven en koolstofboeren met de monitoring. Gemeente Altena ondersteunt het project.

Vier koolstofboeren in het Land van Altena zijn aan de slag om CO2 vast te leggen in de bodem. Bij Landbouwbedrijf Straver, Landbouwbedrijf de Graaf VOF, Landbouwbedrijf Vermue & Kivits en Landbouwbedrijf vander Schans prijkt nu een informatiebord op boerenland langs de weg. Zo wordt deze unieke samenwerking zichtbaar in de directe omgeving voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Dit is tegelijk een uitnodiging voor andere bedrijven om ook aan te sluiten. Bedrijven en instellingen in de gemeente Altena die ook (een deel van) hun CO2-emissies willen compenseren in samenwerking met lokale koolstofboeren kunnen terecht op de website www.go2positive.com.