Brabantse kalverhouders in gesprek met provincie

ps-0605-rosekalveren

Nu er meer duidelijkheid is over het landelijk en provinciaal beleid gaat de werkgroep emmissiereductie kalverhouderij in Noord-Brabant in overleg met Brabantse statenleden. Op 7 december heeft de werkgroep gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid als voorbereiding op de Statenvergadering van vrijdag 17 december.


Namens de werkgroep heeft kalverhouder Martijn Kuijken nogmaals het plan van de Brabantse kalverhouders toegelicht dat bestaat uit: een andere manier van intern salderen die beter is voor boeren en voor het milieu, het uitstellen van het aanpassen van stallen per 1 januari 2024 tot het moment dat er nieuwe brongerichte stalsystemen beschikbaar zijn en tot slot een lauw/warme stoppersregeling (minder dieren houden of het bedrijf op laten kopen door een bestaande kalverhouder die hiermee aan zijn emissiereductieplicht voldoet).

Tot nu toe zijn deze ideeën van kalverhouders niet meegenomen in de Brabantse Omgevingsverordening. Wachten op brongerichte maatregelen is volgens de werkgroep noodzakelijk omdat ook bij overheden de weerstand tegen luchtwassers toeneemt ten gunste van integrale maatregelen.

Ondanks dat de landelijke en provinciale plannen op dit moment meer duidelijk worden, verwacht kalverhouder Joris van der Doelen dat het waarschijnlijk tot de zomer van 2023 duurt voordat de overheidsplannen leiden tot uitvoerbaar beleid. Tot die tijd zullen kalverhouders geen afgewogen keuze kunnen maken over de toekomst van hun bedrijf, terwijl ze nu al wel met de vergunningen aan de slag moeten om vóór de deadline van 1 januari 2024 een vergunbare aanvraag bij de gemeente te hebben liggen.

Beide kalverhouders vinden het ook zonde dat het Brabantse en landelijke beleid niet goed op elkaar afgestemd zijn. Op korte termijn moeten kalverhouders in Brabant keuzes maken tussen doorgaan of stoppen (zonder vergoeding) terwijl er vanuit Den Haag tot 2030 ruim 6 miljard euro beschikbaar gesteld gaat worden voor stoppende boeren.

De werkgroep heeft alle Brabantse statenleden met portefeuille landbouw uitgenodigd om op 12 januari om 19:00 uur een digitale bijeenkomst bij te wonen waarin de werkgroep de actuele situatie weergeeft en de visie op de toekomst van de kalverhouderij in Noord-Brabant. Uiteraard is er ruimte voor discussie.