Beleid toekomst Brabantse landbouw ter inzage

zlto---marktteams---besparen---verdienen---biomassa-verbranden---rudi-antens---adviseur-ton-van-korven-064866

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Dat ligt samen met het plan-MER tot en met 22 november ter inzage.


In het beleidskader schetst het provinciebestuur een lange termijnstrategie voor de Brabantse landbouw- en voedselketen. Deze keten is volgens landbouwgedeputeerde Elies Lemkes-Straver van oudsher dé basis voor de Brabantse economie. 'Onze efficiënte hoogproductieve landbouw heeft ons veel opgeleverd, maar heeft ook een keerzijde. Daarom moeten we nu koers zetten naar een landbouw- en voedselsysteem 3.0, dat slim, circulair, waardevol en verbonden is.'

Systeemverandering

De opgaven op het gebied van onder meer landbouw, natuur en gezondheid vragen volgens GS om een systeemverandering met een langjarige, consistente aanpak.

Provinciale Staten stellen in het voorjaar van 2022 het beleid vast. De planning voor besluitvorming over de Omgevingsverordening is drie maanden opgeschoven en wordt medio november in GS besproken.