BPLG: te veel wensen

mj-0810-west-brabant-agrarisch-natuurbeheer--agrarisch-landschap-(3)

ZLTO is niet positief over het ontwerp van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het kenmerkt zich door wensdenken en irreële ambities. Begin 2025 moet er een definitief programma liggen voor de ruimtelijke inrichting van Noord-Brabant.


Het provinciebestuur zegt de waarde van het platteland als producent van ons voedsel te erkennen. De provincie vindt dat meerdere transitiepaden in de landbouw kunnen bijdragen aan de voedselproductie. Als ZLTO kunnen we daarmee instemmen. Die transitiepaden zijn niet alleen nodig om agrarisch ondernemers perspectief te geven, maar vooral om hen hun maatschappelijke opdracht te laten vervullen: de productie van gezond, vers voedsel en fijn groen.

Toch kenmerkt het programma zich door veel wensen en helaas ook wensdenken. Volgens onze eigen inventarisatie zorgt dit programma ervoor dat 50% van de agrarische grond te maken krijgt met beperkingen of helemaal omgezet wordt voor een andere functie.

Met zulke irreële ambities wordt het wel heel lastig om perspectief te geven aan de volgende generatie van voedselproducenten. Wij staan erop dat de provincie er alles aan doet om de claim op vruchtbare landbouwgrond te beperken. Het perspectief voor alle transitiepaden voor de land- en tuinbouw moet daarom veel beter uitgewerkt worden. “Ruimte” om te ondernemen voor onze leden is daarbij een vanzelfsprekend uitgangspunt.

Overigens is nu al is duidelijk dat er veel te weinig geld is voor de verwezenlijking van al deze plannen. Daarom moet de provincie Noord-Brabant de doelen bijstellen en prioriteren. Daarbij staan wij erop dat het gebrek aan financiële middelen nooit afgewenteld wordt op boeren en tuinders.

Het voorontwerp BPLG is hier te lezen.