Boeren leggen koolstof vast voor ruimtevaart

Nieuwsbericht header Carbon Farming 850x450
Joost Blaauwhof - Nieuwe Oogst

De blik op het universum, maar toch nog oog voor het vaste land: het Moerdijkse ruimtevaartbedrijf APP heeft het voor elkaar. Samen met twaalf agrarisch ondernemers worden de handen ineengeslagen. Het resultaat: zeker vijf jaar lang CO₂-opslag in landbouwgrond.


‘Dat we werken met een ruimtevaartbedrijf vinden we extra leuk’, vertelt projectleider Marjon Krol namens ZLTO. ‘Ze zijn bezig met alles wat zich in de ruimte afspeelt, maar zoeken ook vaste grond onder de voeten. Dat doen ze dan in de vorm van koolstofvastlegging bij boeren in de omgeving.’

De komende vijf jaar gaat APP in totaal 375 ton aan koolstofdioxide vastleggen in de bodem rondom de boerderijen. Een cijfer dat niet zomaar tot stand is gekomen. ‘APP heeft de eigen CO₂-emissies geanalyseerd. De medewerkers stoten via woon- en werkverkeer precies 75 ton aan CO₂- per jaar uit. Die uitstoot gaan ze nu compenseren.’

Het project komt voort uit een samenwerking tussen Port of Moerdijk, gemeente Moerdijk en ZLTO. Het consortium ziet kansen om via carbon farming  CO₂ uit de lucht te halen en vast te leggen. Planten en gewassen zetten CO₂ om in koolstofverbindingen die voor een deel worden opgeslagen in de vorm van organische stof in de bodem. Door speciale maatregelen te nemen kunnen agrariërs extra koolstof vastleggen. Dat kan verkocht worden aan bedrijven met klimaatdoelstellingen, zoals APP.

Voordelen voor boeren

Maar wat levert dat de agrarisch ondernemer nou concreet op? Eigenlijk heel simpel. ‘Concreet levert het voor de boeren twee specifieke voordelen op: de bodem wordt vruchtbaarder en beter bestand tegen klimaatextremen’, legt Krol uit.

‘Op deze manier kunnen boeren ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan de klimaatverandering. Boeren vinden dat ook fijn, ze laten zien dat ze van betekenis zijn’, spreekt Krol uit ervaring.

Een kleine stap voor de boer, maar het kan een grote stap voor de mensheid worden, zou men in de ruimtevaart zeggen. ‘Je krijgt er vruchtbaardere grond, een inkomstenbron en maatschappelijke waardering voor terug. En op termijn zal het in bredere kring de maatschappij een dienst leveren.’

APP en ZLTO tekenden een contract, waardoor de partijen zich voor tenminste vijf jaar aan elkaar hebben verbonden. APP biedt financieel ondersteuning aan de agrariërs. ZLTO zal de koolstofvastlegging monitoren middels bodemanalyses en via jaarlijkse rapporten het proces in kaart brengen.

Het woon-werk verkeer van onze medewerkers levert een belangrijk aandeel in de totale CO2-emissies van ons bedrijf. De koolstofboeren bieden ons de mogelijkheid om per direct deze emissies te compenseren', zegt Edwin Vermeulen, CEO van APP. 'Dat we daarnaast als bedrijf ook kunnen bijdragen aan biodiversiteit maakt ons nog enthousiaster. Ik hoop dat we dit enthousiasme ook kunnen overbrengen op andere bedrijven.'