Boeren ervaren gapende kloof, met burgers aan hun kant

akker en bomen-1700x900

Uit breed publieksonderzoek onder tweeduizend boeren en burgers blijkt dat er in Nederland een gapende kloof is tussen stad, platteland en politiek. De kloof tussen stad en platteland wordt diep gevoeld, vooral door boeren. Maar boeren en burgers staan ook vaak aan dezelfde kant van de kloof in Nederland. Vooral in hun wantrouwen tegenover de politiek. Ze vinden dat traditionele media, social media en de toon van de muziek de kloof vergroten. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel.


Uit het publieksonderzoek blijkt dat oplossingen breed gedragen worden door burgers en boeren. Het kan dus wel. Boeren willen beter luisteren naar de ander en de kloof verkleinen door burgers en politici meer bij de boerderij te betrekken.

Is er wel een kloof?

Ja, zegt de meerderheid. Bijna 60 procent van de burgers ervaart de kloof tussen stad en platteland en die tussen de Randstad en de rest van het land. Niet verrassend: in het Zuiden en Oosten leeft dat sterker dan in het westen. Van de boeren ervaart zelfs meer dan 85 procent de diepe geografische verschillen.

Kloof met de politiek

De kloof tussen de Haagse politiek en de Nederlanders scoort nog hogere percentages: 70 procent van de Nederlanders en 87 procent van de boeren voelt die. De landelijke politiek wordt door slechts een kleine 6 procent van de boeren vertrouwd. Bij de burger is dat met 24 procent ook al niet hoog.

Waarover gaat de kloof?

Er zijn er maar twintig van in Nederland, de meesten van ons hebben er nog nooit een in het gezien: de wolf. En toch zegt 69 procent van de boeren rond dit dier een kloof tussen Nederlanders te voelen. Bij de burgers is dit nog geen kwart, een enorm verschil. De boer, het zal inmiddels niet meer verbazen, voelt rond veel onderwerpen een grotere kloof dan de gemiddelde Nederlander. Dat is onder meer duidelijk zichtbaar bij klimaatverandering, stikstof, het eten van vlees, en natuurbescherming. De burger voelt rond slechts twee onderwerpen vaker een kloof dan de boer: de energieprijzen en immigratie.

Wie vergroot de kloof?

Bij een enquêtevraag waarin respondenten in een lijst kunnen aanklikken welke factoren of partijen de kloof vergroten, komt de politiek er ook slecht uit. Zo'n beetje de helft van de Nederlanders vindt dat het kabinet en politici in de Tweede Kamer de kloof in Nederland vergroten. Bij de boeren, surprise surprise, zijn de scores aanzienlijk hoger. Ook media en sociale media worden vaak genoemd als katalysatoren van de kloof. Protesterende boeren vergroten volgens drie op de tien Nederlanders de kloof. Bij mensen die in zeer stedelijk gebied wonen is dat 42 procent. Zo'n 17 procent van de boeren wijst zelf naar demonstrerende collega's als schuldige. Liefst 73 procent van de Nederlanders vindt dat de kloof groter is geworden sinds de start van de boerenprotesten. Ook vier op de tien boeren zegt dat zo te voelen.

Zijn er bruggen over de kloof?

Constateren dat er een kloof is, is één. Maar hoe kan die worden overbrugd? En willen we dat überhaupt? Ja, toch wel, blijkt uit de resultaten. Kraakheldere oproepen zijn er sowieso aan de politiek. Die moet beter luisteren naar de zorgen van mensen op het platteland, vindt 95 procent van de boeren en 80 procent van de Nederlanders. Bijna 80 procent van de Nederlanders en 90 procent van de boeren vindt ook dat het klimaat van het politieke debat beter moet, meer gericht op de inhoud en minder op de persoon. Meer dan de helft van de burgers en ruim 70 procent van de boeren vindt het verkleinen van de kloof een belangrijk thema voor de provinciale verkiezingen in maart.

Wat kun je zelf doen?

Een enorme meerderheid boeren en burgers vindt dat we beter naar elkaar moeten gaan luisteren. Boeren (67 procent) zeggen nog vaker dan burgers (54 procent) dat ze vaker met mensen buiten hun eigen omgeving in gesprek zouden moeten gaan.

Deze uitlegvideo brengt de kloof in Nederland simpel en snel in beeld.