Blauwtong verspreidt zich nog voor de winter over heel Nederland

e-mens-yEpUny1hxoE-unsplash
LTO Nederland

Er zijn inmiddels 44 bevestigde besmette gevallen waarvan 30 bedrijven met schapen en 14 bedrijven met rundvee (zowel melkvee als zoogkoeien en vleesvee). De meeste besmettingen blijven gevonden worden in hetzelfde gebied als waar de eerste besmettingen werden vastgesteld. Maar ook verder buiten dit gebied zijn inmiddels besmettingen gevonden, zoals in Hillegom, Wapenveld, Almere, Hulshorst en Zeewolde.


Verspreiding

Het deskundigenberaad is afgelopen week bijeen geweest en heeft aangegeven dat we te maken hebben met lokale besmettingen en besmettingen op grotere afstand die zich vervolgens lokaal weer verder verspreiden. We weten uit ervaringen van blauwtong dat het virus zich met een snelheid van 10-15km per week uitbreidt. Het verloop van de verspreiding van het huidige serotype 3 lijkt vergelijkbaar met dat van BTV-8 (lokaal en verschillende lange-afstand-sprongen). Vervoersbeperkingen zullen de verspreiding vertragen maar niet kunnen stoppen, maar we blijven benadrukken dat vervoer van levende dieren zoveel mogelijk beperkt moet worden om de verspreiding zoveel mogelijk te vertragen. De kans is reëel dat heel Nederland al voor de winter besmet is en anders zal na de winter opnieuw verspreiding plaatsvinden doordat de verwachting is dat door de milde winters een deel van de knutten actief blijft.

Maatregelen

De minister heeft besloten de blokkade maatregel van besmette bedrijven in te trekken. Deze maatregel is bedoeld om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar dit is enkel zinvol in de situatie waarin onduidelijk is in welke mate verspreiding al is opgetreden en de maatregel aantoonbaar bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding. Nu duidelijk is dat BTV 3 zich langzaam maar zeker verspreidt, heeft een aan- en afvoerverbod op besmette bedrijven onvoldoende toegevoegde waarde meer.

Daarnaast zal in het al besmette gebied de NVWA de afweging maken of ze de bedrijven met verdenking nog actief bezoeken of overlaten aan de betrokken dierenarts. Deze zal nog wel een melding moeten doen bij de NVWA en monsters insturen aan WBVR. Om zicht te krijgen op de verspreiding is wel van belang dat verdenkingen bij de NVWA gemeld blijven worden. NVWA houdt hiermee overzicht en kan monstername door dierenartsen aansturen. Verdenkingen die buiten het bekend besmette gebied liggen, zal de NVWA nog wel zelf opvolgen.

Ook zullen er geen vervoersbeperkende maatregelen worden ingevoerd, met dezelfde reden: dat het mogelijk vertraagd maar de verspreiding niet tegenhoudt. Ondanks dat gegeven blijven we als LTO iedereen oproepen om alleen indien noodzakelijk dieren en levende producten te vervoeren.

Vaccinatie

Er is momenteel geen vaccin voor type BTV 3 beschikbaar. Er worden momenteel gesprekken gevoerd voor ontwikkeling en EU registratie van een vaccin. Dit zal helaas niet op korte termijn geregeld zijn.

Voor meer info:

Kamerbrief 15-9-2023.

NVWA.

Gezondheidsdienst voor dieren.