Beregening rond Peelvenen onder druk – agrarische afvaardiging verlaat gesprekstafel

ps-411-oss-beregenen

ZLTO, LLTB en ABM (Agrarische Belangengroep Mariapeel) hebben tijdens het overleg van Belangengroepen Beregening Peelvenen gisteren, donderdag 7 april de gesprekstafel verlaten. ‘We willen aan slag met de gebiedsgerichte aanpak’, stelt ZLTO-bestuurder en portefeuillehouder Water, Janus Scheepers. ‘Maar dan moeten overheden niet al vooraf strooien met verboden. We willen serieus samen met lokale boeren werken aan duurzame oplossingen, maar we passen ervoor om als excuusboer aan tafel te zitten.’ 


Directe aanleiding voor het opstappen was het door provincie Noord-Brabant gepresenteerde voornemen om beregening in de bufferzones rond de Peelvenen vanaf juli dit jaar alleen toe te staan als de grondwaterstand het toelaat. Dit betekent dat in geval van droogte er niet beregend zou mogen worden.  

‘Dit is voor de agrarische partijen een onacceptabel standpunt, vooral gezien de inzet die we al jaren hebben gepleegd om de Peelvenen te helpen vernatten’, zegt Scheepers. ‘Het is de doodssteek voor veel bedrijven in het gebied en daar gaat de agrarische afvaardiging nooit mee akkoord. Ook maatschappelijk is het met het oog op de voedselvoorziening een slecht signaal om gewassen (ons voedsel) bij droogte te laten verpieteren in de grond.’ 

Een en ander betekent volgens de ZLTO-portefeuillehouder niet dat ZLTO, LLTB en ABM definitief de gesprekstafel verlaten. ‘Maar zolang dit beregeningsverbod op tafel ligt, is een terugkeer ondenkbaar. Onze oproep aan de provincie is dan ook om per direct aan de slag te gaan met lokale boeren. Laat het initiatief niet aan de rijksoverheid, maar maak gebruik van gezond, lokaal boerenverstand.’ 

Andere partijen in het overleg zijn provincies Brabant en Limburg, waterschappen Limburg, Aa en Maas, Werkgroep Behoud de Peel en Staatsbosbeheer. Op 7 april waren de gemeenten waarin de Peelvenen liggen voor het eerst uitgenodigd. Gemeenten Asten en Nederweert waren aanwezig. 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen