Beperking waterinlaat door blauwalg

bmz53xwlla

Momenteel worden op verschillende plaatsen in rijkswateren verhoogde concentraties blauwalg gemeten. Om de verspreiding van blauwalg te beperken sluiten Waterschappen de waterinlaat op verschillende plekken.


Bij een stijging van de watertemperatuur neemt het risico op blauwalg in oppervlaktewater toe. Om dit risico te beperken heeft Waterschap Brabantse Delta bijvoorbeeld de inlaat van het Schelde-Rijn kanaal naar de polder de Rietkreek gesloten. Er is een reële kans dat de waterinlaat op meerdere plekken gesloten gaat worden in de komende periode.

Een gesloten waterinlaat kan een beperkte waterafvoer met zich meebrengen. Bij een grote watervraag kan de wateraanvoer onvoldoende zijn. Door het oplopende neerslagtekort zijn daarnaast in de afgelopen weken extra onttrekkingsverboden ingesteld. Kijk voor actuele informatie op de website van jouw waterschap of in de Perceelwijzerapp.

Waterschap Brabantse Delta: Nieuws | Waterschap Brabantse Delta

Waterschap De Dommel: Nieuws | Waterschap De Dommel

Waterschap Aa en Maas: Actueel - Waterschap Aa en Maas

De Perceelwijzer: Perceelwijzer

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen