Atypische variant BSE aangetroffen in kadaver koe

maurice-hanegraaf-melkvee

Er is voor het eerst sinds 2011 BSE (ook wel bekend als gekkekoeienziekte) aangetroffen bij een kadaver van een koe op een melkveebedrijf in Zuid-Holland.


Einde van de middag bevestigde het ministerie van LNV dat het in dit geval om de atypische variant van BSE ging, een type variant die spontaan kan ontstaan bij koeien. De besmetting met de atypische variant wordt afgehandeld conform regelgeving, waardoor er geen besmette producten in de voedselketen terecht komen en er daarmee geen risico voor de volksgezondheid is.

'Het was echt flink schrikken toen het nieuws over de BSE-besmetting ons vandaag bereikte', zegt Erwin Wunnekink, vakgroepvoorzitter Melkveehouderij bij LTO Nederland. 'Hoewel al snel duidelijk was dat het besmette vlees niet in de voedselketen terecht is gekomen was nog afwachten om welke variant van BSE het in dit geval ging. De bevestiging door het ministerie dat het om een atypische variant ging, en dat dit dus een op zichzelf staand geval is, is ook een opluchting. Gelukkig hebben we een zeer goede monitoring op dit gebied in Nederland.'