Arbeidsmarktkrapte vraagt om oplossingen op korte termijn

pvh-0113-dinteloord-red-star--arbeid--oogsten-(4)
LTO Nederland

De arbeidsmarkt is op dit moment enorm krap. Het is voor ondernemers een uitdaging om voldoende personeel voor de seizoensmatige werkzaamheden te vinden. Op de korte termijn kunnen arbeidskrachten van buiten de EU grenzen de druk verlichten, maar het kabinet wil hier niet aan en verwijst naar het groot aantal mensen dat nog niet aan het werk is. LTO Nederland heeft daarom (mede namens Glastuinbouw Nederland, NFO en KAVB) de Tweede Kamer gevraagd om de aangedragen oplossingen op te pakken.


Ondanks de inzet voor goede arbeidsomstandigheden, huisvesting en cao-conform loon, is er onvoldoende aanbod om de vraag in de agrarische sector naar gekwalificeerd personeel op te vangen. Donderdag spreekt de Tweede Kamer over de krapte op de arbeidsmarkt. In aanloop naar het debat is er input gestuurd naar de fracties met concrete suggesties voor de korte en langere termijn.

Vluchtelingen

Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland veel vluchtelingen op. Zij mogen hier gelijk aan het werk, en hun bijdrage verlicht in belangrijke mate de arbeidsmarktkrapte in de land- en tuinbouw. Tegelijkertijd is er een enorme instroom van vluchtelingen uit andere delen van de wereld. LTO vraagt daarom aan de landelijke politiek om ook te kijken naar mogelijkheden om andere groepen vluchtelingen (tijdelijk) toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de Europese Commissie voorgesteld om werknemers van buiten de EU toe te laten op de arbeidsmarkt. LTO Nederland  is er van overtuigd dat werknemers van buiten de EU-grenzen nodig zijn. Niet op een schaal zoals onlangs door de Europese Commissie werd voorgesteld, maar gecontroleerd en beperkt. Daarbij wordt gedacht aan het aanbieden van een compleet pakket met daarin goede arbeidsomstandigheden, huisvesting en ontwikkeling van de werknemer gericht op zijn of haar toekomst.

Automatisering

De grote afhankelijkheid van arbeidskrachten van buiten Nederland en de EU is kwetsbaar en enkel op de korte termijn te ondervangen met bovenstaande voorstellen. Daarom pleit LTO Nederland ervoor om in te zetten op een tweede mechaniseringsslag en robotisering om de afhankelijkheid van arbeid te verminderen bij de productie voor voedsel, groen en sierteelt. Voor innovatie en technologische oplossingen die de ondernemer niet kan doorberekenen in de kostprijs is een investeringsimpuls nodig.

Lees hier de volledige inbreng voor het debat over krapte op de arbeidsmarkt

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen