Agro-Nutrimonitor: vervolgonderzoek duurzame prijsvorming blijft nodig

mj-0612-supermarkt--jumbo--winkelschap_002

Eind oktober publiceerde de WUR in opdracht van de ACM het tweede marge-onderzoek, de Agro-Nutrimonitor. Mede namens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Glastuinbouw Nederland/GroentenFruitHuis, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Biohuis reageert LTO Nederland op het onderzoek, dat vooral de jaren 2018-2020 betreft.

 


De organisaties waarderen de inspanningen van het ministerie van LNV en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om met de Agro-Nutrimonitor land- en tuinbouwmarkten transparanter te maken, met inbegrip van de verdeling van de marges in de keten.

Transparantie blijft een zorgpunt, evenals het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims. Er blijven ook veel vragen over de mechanismes achter de procentuele marges. Prijs zegt niet alles: het gaat ook over rendement op geïnvesteerd vermogen en over wie de risico’s draagt van misoogsten en calamiteiten zoals corona.

Punt van zorg

De waardering van consumenten voor de meerwaarde van duurzamere producten blijft een zorg en wordt niet vanzelf in de markt opgelost. Wijziging van marktregels (mededinging) of meer subsidie: ergens moet er iets veranderen. De organisaties vinden daarom dat er een vervolg moet komen op de Agro-Nutrimonitor en denken daarover graag mee.

Lees hier de volledige reactie van de organisaties op de Agro-Nutrimonitor 2022

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen