Aanvragen tegemoetkoming energiekosten (TEK) mogelijk vanaf 21 maart

Energie

Op 21 maart opent RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers subsidie ontvangen voor de hoge energiekosten.


De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ook agrarische ondernemers, mits voldaan aan de voorwaarden, kunnen dankzij de lobby van LTO gebruikmaken van de TEK-regeling.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de energiekosten minimaal 7 procent van de totale omzet bedragen. Voorts moet de aanvragende ondernemer een mkb-bedrijf zijn, ingeschreven zijn bij de KvK en een zakelijk energiecontract hebben. 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 21 maart bij RVO.

Kijk voor meer informatie op de site van RVO.