Afdelingsbanner website - Bergeijk

Bergeijk

ZLTO Bergijk behartigt de belangen van zo’n 175 boeren en tuinders. In en om Bergeijk maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

zlto---joris-baecke-084594

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente(n), waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. Het is erg belangrijk dat leden nauw betrokken worden bij lopende thema's. Derhalve worden er regelmatig werkgroepen gevormd waarin leden zitting nemen.

De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • N 69
  • Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
  • ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven
  • Relatie boer-burger.

ZLTO Bergeijk heeft als werkgebied de gemeente Bergeijk. Met de bijbehorende dorpen Luyksgestel, Riethoven, Weebosch en Westerhoven. In dit gebied behartigen wij de belangen van zo’n 175 leden boeren en tuinders. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit 4 bestuursleden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.

Naast het zakelijke aspect is er binnen de afdeling ook oog voor het sociale aspect. Jaarlijks zijn er diverse ontmoetingsmomenten van leden waarbij gezelligheid voorop staat.

Nieuws

Meer nieuws

U heeft geen rechten tot deze informatie

Vergaderingen

U heeft geen rechten tot deze informatie

Voorgaande vergadering

U heeft geen rechten tot deze informatie

Bergeijk (Midden)