Oogstdemo wilgen en toepassing binnen energieketen

Donderdag 14 februari organiseert ZLTO samen met Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) een demo- en kennisdag over de oogst van wilgen en toepassing van houtsnippers als energiebrandstof in biomassaketels op agrarische bedrijven.

In 2016 werd op initiatief van CDEB het wilgenperceel aangeplant op circa drie hectare grond van de gemeente Gilze-Rijen. Na 3 jaar hebben de snelgroeiende wilgen een hoogte van maar liefst acht meter bereikt en worden op donderdag 14 februari voor het eerst geoogst. Rond de wilgenoogst organiseert ZLTO samen met CDEB een demo-en kennisdag over de toepassing van houtsnippers als energiebrandstof in biomassaketels op agrarische bedrijven. Tijdens deze demo- en kennisdag worden alle onderdelen van de teelt, oogst en toepassing van houtsnippers binnen een lokale energieketen onder de aandacht gebracht

Energiehout als alternatieve fosiele brandstof

In de energiecoöperatie CDEB werken lokale kalverhouders nauw samen met de ZLTO en de lokale Agrarische Natuurvereniging. In de regio de Zuidelijke Baronie organiseert CDEB een lokale energiekringloop.

Wilg heeft een hoge energieopbrengst en vervangt bij verbranding aardgas. Daarnaast kent het gewas vele biobased toepassingen. ZLTO organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met CDEB om duurzame en CO2 neutrale biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen en als grondstof voor de biobased toepassingen onder de aandacht te brengen. Met name voor de agrarische sector liggen er kansen en mogelijkheden om zowel aan de vraag- als aanbodkant te investeren in lokale energieproductie.

Voor onder andere de warmte-intensieve sectoren als de kalverhouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij is het toepassen van biowarmte uit biomassa een interessante optie als vervanger van aardgas of propaan. Per hectare kan de energiewaarde vergelijkbaar met ruim 5000 m³ aardgas jaarlijks geoogst worden. Daarnaast is het een interessant gewas  voor de akkerbouw als productieteelt.

Het programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte met presentaties over de werkwijze van CDEB, de klimaatdoelstellingen en energietransitie in de regio, de potentie van functioneel landschap en (erf)beplanting bij agrariërs, en coöperatieve zonne-energieprojecten. Daarnaast is er een oogstdemonstratie van het wilgenveld en hebben deelnemers de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij het biomassaplein in Alphen en bij een kalverhouder en lid van CDEB met een biomassaketel.

  • 09.30 - Ontvangst met koffie en thee
  • 10.00 - Start plenair programma
  • 11.30 - Verzamelen op het demoveld
  • 11.45 - Start oogstdemo 1
  • 12.45 - Locatiebezoek
  • 13.30 - Start oogstdemo 2

Aanmelden

Je bent van harte welkom op deze demo- en kennisdagen over de oogst van wilgen en toepassing in een lokale duurzame biomassaketen. Aanmelden is gewenst. Dit kan via onderstaande button.

Let op: je kunt je aanmelden voor het volledige programma (10.00 tot 15.00u) of voor een deel van het programma.

Programma

14-02-2019
09:30 - 15:00 uur Sessie inclusief
(kennisbijeenkomst + oogstdemo + bezichtiging CDEB keten (biomassaplein en biomassaketel bij kalverhouder)
10:00 - 11:30 uur Kennisbijeenkomst
11:30 - 12:30 uur Eerste oogstdemo
14:00 - 15:00 uur Tweede oogstdemo

Deze kennis en demo bijeenkomst is tot stand gekomen door ondersteuning van Interreg en RVO.

Persmoment

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur vindt er buiten op het wilgenveld een persmoment plaats waarbij je vragen kunt stellen aan de betrokken CDEB-leden, lokale ANV, en de projectleider van ZLTO. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er is een lunch beschikbaar.

ECCO