banner akkerbouw

Werkorganisatie

Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst van onze leden. Vanuit de traditie en wortels die 130 jaar terug gaan. Dat doen we eigentijds door een combinatie van activiteiten. We opereren in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.

Uitgangspunt

Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en beleving. Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Daar zijn we trots op en daar geloven we in.

Ambitie

Het is onze traditie en onze ambitie om oplossingen samen met partners te ontwikkelen en uit te voeren. We staan voor samen vernieuwend boeren: slim boeren door verbindingen te zoeken met andere sectoren, zoals high tech, logistiek, chemie, energie, water, en design, en samen boeren in relatie tot de omgeving en de samenleving (groene energie, educatie, verbinding met de stad, recreatie).

Management ZLTO

 Kees-van-Heesbeen-kl

Kees van Heesbeen

Team Manager Vereniging
Telefoon: 06-21232592
E-mail: kees.van.heesbeen@zlto.nl

 marinus-van-dee-kl

Marinus van Dee

Team Manager Vakmanschap & Ondernemerschap
Telefoon: 06-21517481
E-mail: marinus.van.dee@zlto.nl

 

Bart Jan Wulfs

Team Manager Markt & Keten
Telefoon: 06-36196681
E-mail: bartjan.wulfse@zlto.nl

 thomas-van-diemen_mei-2014-(22)

Thomas van Diemen

Team Manager Bedrijfsbureau a.i.
Telefoon: 06-29520299
E-mail: thomas.van.diemen@zlto.nl

 

Werkorganisatie in teams

ZLTO wil dicht bij haar leden staan, integraal werken en resultaten bereiken voor de leden. Een organisatie die via advisering, belangenbehartiging en innovatieve projecten duurzaam perspectief biedt voor het ondernemerschap. Maar ook een organisatie waarin leden zich optimaal klantgericht bejegend voelen en waar klanten na aan hun geleverde diensten graag lid van willen worden. In onze organisatie zijn de functies en werkzaamheden verdeeld over drie marktteams, Vereniging en Bedrijfsbureau.

Vakmanschap & Ondernemerschap

Binnen dit marktteam worden sectorgerichte belangenbehartiging, sectorspecifieke projecten en op vakmanschap en ondernemerschap gerichte adviesactiviteiten samengebracht. Leden worden vanuit dit marktteam primair benaderd als ondernemer in een bepaalde sector. De sectoren staan dan ook centraal. De leden binnen een sector vormen samen een vakgroep.

Markt & Keten

Het marktteam Markt & Keten beoogt de commerciële opbrengst voor leden te verhogen. Dat kan door het behalen van een hogere toegevoegde waarde van producten en grondstoffen en/of door het verbeteren van de ketenpositie van een ledencollectief. Vanaf 2013 ligt voor ZLTO de focus op bio-economie en de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten.

Omgeving & Samenleving

Onze leden opereren in een omgeving en samenleving die steeds meer eisen stelt aan het agrarisch bedrijf. Omgeving & Samenleving wil leden vooruit helpen door middel van advieswerk en programma's gericht op de gewenste bedrijfsontwikkeling in samenhang met de fysieke omgeving en samenleving. Doelstelling 2020: een gezonde economische basis van de bedrijven van onze leden in de omgeving gebalanceerd ingepast en gewaardeerd door de burger. We doen dit vanuit een sterke regionale betrokkenheid, dicht bij het lid en zichtbaar in zijn omgeving.

Vereniging

Leden voelen zich thuis bij ZLTO. Letterlijk 'dichtbij' ons lid zijn is ons doel, met onder andere onze relatiebeheerders, sociaal werkers en de ZLTO Informatielijn. Ook het organiseren van de 'verenigingsdemocratie' behoort tot het pakket van de afdeling Vereniging.

Bedrijfsbureau

De medewerkers van het Bedrijfsbureau ondersteunen de drie marktteams, Vereniging en de directie met diverse diensten. Het betreft facilitaire ondersteuning, financiële administratie, HR, ICT, Management Accounting/Control en secretariaat.