Over de afdeling

ZLTO Walcheren behartigt de belangen van zo’n 500 boeren en tuinders. In de gemeentes Veere, Vlissingen en Middelburg maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeenten, waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • bestemmingsplan buitengebied
  • onwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven

In Walcheren behartigen wij de lokale belangen van de leden. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit 9 bestuursleden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.


Natuurlijk spelen we ook een rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken. We ondersteunen en creeren diverse activiteiten die een overkoepelend thema hebben. Ook sociale activiteiten voor onze leden vinden we belangrijk. Daarom organiseren we als ZLTO Walcherendiverse sociale activiteiten. Het bestuur van de afdeling stelteen aantal keer per jaar een nieuwsbrief samen. Op die manier blijven de leden betrokken bij de belangenbehartiging.

Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante themabijeenkomsten.

DSCN1531.JPG