Vruchtbare bodem

De definitie van bodemvruchtbaarheid beschrijft dat een vruchtbare bodem in staat is om het gewas te voorzien van voedingsstoffen. Tegelijkertijd is bodemvruchtbaarheid de resultante van veel verschillende bodemeigenschappen, fysisch, chemisch en biologisch, oftewel integrale bodemkwaliteit.

Fysische bodemkwaliteit = bodemstructuur

De bewortelbaarheid van een bodem is sterk afhankelijk van de bodemstructuur. Welke bodemstructuur uw grond heeft is afhankelijk van de grondsoort, organisch stofgehalte, vochthuishouding en activiteit bodemleven. Maar misschien nog wel belangrijker is de grondbewerking die u uitvoert en de grootte van uw machines. Het realiseren van een goede bodemstructuur is niet in één groeiseizoen gerealiseerd. Hiertoe zult u keuzes moeten maken in uw bedrijfsvoering die aansluiten bij de lange termijn die nodig is om de bodemstructuur te verbeteren. ZLTO kan u daarbij helpen.

Kijk voor meer informatie op:

Bodemverdichting - Wageningen Universiteit
Bodemverdichting - Handboek bodem en bemesting

Chemische bodemkwaliteit

De chemische bodemkwaliteit is veel onderzocht en vertaald naar bemestingsadviezen. Stikstofhuishouding, fosfor en kalium zijn in de landbouw bekende termen. Maar wist u dat sporenelementen zoals zink, koper, molybdeen en borium voor sommige combinaties van bodem en gewas ook relevant kunnen zijn? De chemische bodemkwaliteit wordt veelal bepaald door het laten analyseren van een bodemmonster. Maar de laatste jaren vindt er ook een ontwikkeling plaats naar sensoren die plaatsspecifiek en vaker in de tijd automatisch kunnen meten. Meer informatie over deze ontwikkeling kunt u vinden op onze pagina Vernieuwing Agri en Food sector.

Biologische bodemkwaliteit

Het meest complexe aan de bodem is misschien wel de biologische bodemkwaliteit. Het is in ieder geval een aspect van de bodem waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden.

Zonder bodemleven zal er ook geen goede teelt ontstaan. Het bodemleven is namelijk essentieel om voedingsstoffen vrij te maken uit organische meststoffen. Maar het bodemleven is verantwoordelijk voor veel meer functies zoals:

  • Opbouwen van humus, het deel van organische stof dat traag wordt afgebroken (humificatie)
  • Mengen van organische en anorganische bodemdelen.
  • Beperken van het aantal ziekteverwekkende organismen
  • Opbouwen van een goede bodemstructuur door o.a. verkitting van bodemdeeltjes
  • Het graven van gangen met als gevolg het losmaken van de grond