Vogelgriep Biddinghuizen

Vogelgriep

Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat op vrijdag 8 december in Biddinghuizen bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 is vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Vogelgriep Biddinghuizen

In een gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven.

Afgekondigde maatregelen vogelgriep Biddinghuizen

 • Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden.
 • Er is per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
 • Omdat er sprake is van een hoog-pathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.
 • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.
 • Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. 
 • Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

  Extra maatregelen voor eenden- en kalkoenenbedrijven

  Voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden enkele extra  maatregelen, deze gaan per direct in.
 • Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen.
 • Eenden of kalkoenen mogen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. 
 • Transporten van of naar deze bedrijven mogen alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Wij doen een beroep op iedereen om waakzaam te zijn op ziekteverschijnselen en alles in het werk te stellen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En uiteraard alle benodigde hygiënemaatregelen zorgvuldig te treffen.

Nieuws

Meer nieuws

Documenten

Crisisteam

Binnen LTO Nederland is een crisisteam geformeerd dat kijkt naar de gevolgen van de uitbraak, de te treffen maatregelen en de informatie verstrekking richting leden. Dit team bestaat uit de volgende personen:

Vanuit vakgroep Pluimveehouderij:
Eric Hubers en Ernest Bokkers

Vanuit Portefeuille Gezonde Dieren: 
Jeannette Van der Ven en Heleen Prinsen

Coördinator Dierlijke Sectoren:
Frits Mandersloot 

Communicatie:
Maarten Leseman