Vogelgriep Biddinghuizen

Vogelgriep

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Altforst liggen negen andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.
(Bron: Rijksoverheid.nl)

 

Kaart 3 km zone

Kaart 3km gebied Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Kaart 10 km zone

Kaart 10 km gebiedKlik op de afbeelding om deze te vergroten.

Nieuws

Meer nieuws

Vraag en antwoord vogelgriep en humane gezondheid

Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft een vraag en antwoord op gesteld over verschillende soorten vogelgriep en het risico voor omwonende om vogelgriep te krijgen. 

Lees meer

Roadmap strategische aanpak vogelgriep

Voor LTO Nederland heeft het hoge prioriteit om de risico’s op uitbraken van vogelgriep te minimaliseren en om in geval van een uitbraak, de schade zoveel mogelijk te beperken. 

Nadat er vier winters achter elkaar sprake was van uitbraken met hoog pathogene vogelgriep, is door de pluimveesector samen met Dierenbescherming en de Rijksoverheid in het voorjaar van 2018 een werkgroep opgericht. Doel hiervan was om de risico’s op uitbraken van vogelgriep te verkleinen. De werkgroep heeft in totaal 28 aanbevelingen gedaan in een ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’. Sindsdien wordt door alle betrokkenen uitvoering gegeven aan die aanbevelingen.

Lees meer

VogelgriepPluimveehouderij