Banner energie

Verplichte energie besparende maatregelen

Voor veel bedrijven geldt dat het vrijwillig is om energiebesparende maatregelen te treffen. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gasequivalenten per jaar verbruiken worden, in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, verplicht gesteld dat zij erkende maatregelen doorvoeren.

Energie besparende maatregelenBron: Nieuwe Oogst

Erkende maatregelen

Door de overheid is de Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Hierin zijn energiemaatregelen opgesomd met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Deze maatregelen zijn in categorieën onderverdeeld, door hoe het is gecategoriseerd staan sommige maatregelen vaker dan één keer op de lijst.

Gebouw (G)

 1. Isoleren van de gebouwschil
 2. Ventileren van een ruimte
 3. Verwarmen van een ruimte
 4. In werking hebben van een ruimte-en buitenverlichtingsinstallatie

Faciliteiten (F)

 1. In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
 2. Warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie
 3. In werking hebben van een koelinstallatie
 4. In werking hebben van productkoeling
 5. In werking hebben van elektromotoren
 6. In werking hebben van pompen
 7. In werking hebben van een vacuümsysteem

Processen (P)

 1. Het verwarmen van van producen of procesbaden

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke momenten en zelfstandige momenten. Verlichting vervangen of het plaatsen van een voorkoeler is een zelfstandig moment. Dit kun je op enig moment makkelijk doorvoeren op je bedrijf. Andere zaken zoals het aanbrengen van vloerisolatie kan dan enkel op een natuurlijk moment, dus bij nieuwbouw of verbouw waarbij een nieuwe vloer geplaatst wordt.

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Voor een deel van deze bedrijven geldt een uitzondering, zij hoeven de energiebesparende maatregelen niet te melden.

Bedrijven die geen energiebesparende maatregelen hoeven te melden zijn: 

 • Glastuinbouwbedrijven
 • Bedrijven die geheel meedoen aan het EU ETS
 • Bedrijven die geheel deelnemen aan het convenant MJA3
 • Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu (zie onderstaande tabel):
Diercategorieën (uit de RAV-lijst) Omgevingsvergunning milieu / IPPC-installatie (cat. 8.3 Bor)
Melkrundvee (A1 en A2) meer dan 200 melkrundvee (A1 en A2)
of
meer dan 340 melkrundvee en vrouwelijk jongvee in totaal (A1 tot en met A3)
Vrouwelijk jongvee (A3) meer dan 340 vrouwelijk jongvee (A3)
of
meer dan 340 melkrundvee en vrouwelijk jongvee in totaal (A1 tot en met A3)
Vleesrundvee (A4 t/m A7) meer dan 1.200
Schapen (B1) meer dan 2.000 geiten en schapen samen
Geiten (C1 t/m C3) meer dan 2.000 geiten en schapen samen
Biggenopfok (gespeende biggen) (D1.1) meer dan 3.750
Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) (D1.2) meer dan 750 (dat wil zeggen D 1.2, D 1.3 en D3 waarbij het bij D3 wel om opfokzeugen moet gaan)
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Guste en dragende zeugen (D1.3) meer dan 750 (dat wil zeggen D 1.2, D 1.3 en D3 waarbij het bij D3 wel om opfokzeugen moet gaan)
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Dekberen, 7 maanden en ouder (D2) Nee
Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking (D3) meer dan 2.000
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders (E, F, G en J) (= pluimvee) meer dan 40.000
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Pelsdieren (H) meer dan 1 (dus niet meldingsplichtig)
Konijnen (I) meer dan 50
Paarden en pony's (K) meer dan 100, waarbij de bijbehorende dieren in opfok (K2 en K4) niet meetellen
Struisvogels (L) meer dan 50
Overige landbouwhuisdieren meer dan 50 dieren die in de regel op vergelijkbare wijze als landbouwhuisdieren worden gehouden
Opmerking: Dit zijn niet in de Rav genoemde dieren, zoals lama's en alpaca's.

Dus, wanneer je bijvoorbeeld meer dan 200 melkrundvee of meer dan 340 melkrundvee en vrouwelijk jongvee in totaal bezit heb je geen meldingsplicht.

Bijeenkomsten en adviesdagen

De komende tijd organiseren we in het ZLTO werkgebied bijeenkomsten over duurzame energie, hier gaan we het onder andere hebben over de energiebesparende maatregelen.

Tijdens een adviesdag bekijk je met een ZLTO adviseur de acties en maatregelen die je kunt en moet ondernemen in verband met de genoemde meldplicht. Samen met de ZLTO adviseur voer je de meldplicht uit in het eLoket bij mijn RVO. In onderstaande agenda zie je wanneer we een adviesdag bij jou in de buurt organiseren. Meld je snel aan, want er zijn maar een aantal plaatsen beschikbaar. 

Mocht je over dit onderwerp meer willen weten of mocht je hulp nodig hebben bij het invullen van je melding dan kun je contact opnemen met Elco Mijdam 06 212 325 80.

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Nieuws

Meer nieuws