Banner energie

Verplichte energie besparende maatregelen

Veel bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Om te weten te komen of jouw bedrijf onder deze meldplicht valt kun je kijken of jouw bedrijf wel of niet onder één van de uitzonderingen valt. De bedrijven die onder een uitzondering valt hoeven de energiebesparende maatregelen niet te melden, omdat deze bedrijven al op een andere manier bezig zijn met energie besparende maatregelen.

Energie besparende maatregelenBron: Nieuwe Oogst

Erkende maatregelen

Door de overheid is de Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Hierin zijn energiemaatregelen opgesomd met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Deze maatregelen zijn in categorieën onderverdeeld, door hoe het is gecategoriseerd staan sommige maatregelen vaker dan één keer op de lijst.

Gebouw (G)

 1. Isoleren van de gebouwschil
 2. Ventileren van een ruimte
 3. Verwarmen van een ruimte
 4. In werking hebben van een ruimte-en buitenverlichtingsinstallatie

Faciliteiten (F)

 1. In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
 2. Warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie
 3. In werking hebben van een koelinstallatie
 4. In werking hebben van productkoeling
 5. In werking hebben van elektromotoren
 6. In werking hebben van pompen
 7. In werking hebben van een vacuümsysteem

Processen (P)

 1. Het verwarmen van van producen of procesbaden

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke momenten en zelfstandige momenten. Verlichting vervangen of het plaatsen van een voorkoeler is een zelfstandig moment. Dit kun je op enig moment makkelijk doorvoeren op je bedrijf. Andere zaken zoals het aanbrengen van vloerisolatie kan dan enkel op een natuurlijk moment, dus bij nieuwbouw of verbouw waarbij een nieuwe vloer geplaatst wordt.

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Voor een deel van deze bedrijven geldt een uitzondering, zij hoeven de energiebesparende maatregelen niet te melden.

Bedrijven die geen energiebesparende maatregelen hoeven te melden zijn: 

 • Glastuinbouwbedrijven
 • Bedrijven die geheel meedoen aan het EU ETS
 • Bedrijven die geheel deelnemen aan het convenant MJA3
 • Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu (zie onderstaande tabel):
Diercategorieën (uit de RAV-lijst) Omgevingsvergunning milieu / IPPC-installatie (cat. 8.3 Bor)
Melkrundvee (A1 en A2) meer dan 200 melkrundvee (A1 en A2)
of
meer dan 340 melkrundvee en vrouwelijk jongvee in totaal (A1 tot en met A3)
Vrouwelijk jongvee (A3) meer dan 340 vrouwelijk jongvee (A3)
of
meer dan 340 melkrundvee en vrouwelijk jongvee in totaal (A1 tot en met A3)
Vleesrundvee (A4 t/m A7) meer dan 1.200
Schapen (B1) meer dan 2.000 geiten en schapen samen
Geiten (C1 t/m C3) meer dan 2.000 geiten en schapen samen
Biggenopfok (gespeende biggen) (D1.1) meer dan 3.750
Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) (D1.2) meer dan 750 (dat wil zeggen D 1.2, D 1.3 en D3 waarbij het bij D3 wel om opfokzeugen moet gaan)
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Guste en dragende zeugen (D1.3) meer dan 750 (dat wil zeggen D 1.2, D 1.3 en D3 waarbij het bij D3 wel om opfokzeugen moet gaan)
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Dekberen, 7 maanden en ouder (D2) Nee
Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking (D3) meer dan 2.000
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders (E, F, G en J) (= pluimvee) meer dan 40.000
Opmerking: Dit is een IPPC-installatie
Pelsdieren (H) meer dan 1 (dus niet meldingsplichtig)
Konijnen (I) meer dan 50
Paarden en pony's (K) meer dan 100, waarbij de bijbehorende dieren in opfok (K2 en K4) niet meetellen
Struisvogels (L) meer dan 50
Overige landbouwhuisdieren meer dan 50 dieren die in de regel op vergelijkbare wijze als landbouwhuisdieren worden gehouden
Opmerking: Dit zijn niet in de Rav genoemde dieren, zoals lama's en alpaca's.

Dus, wanneer je bijvoorbeeld meer dan 200 melkrundvee of meer dan 340 melkrundvee en vrouwelijk jongvee in totaal bezit heb je geen meldingsplicht.

Hulp nodig bij het indienen?

De afgelopen weken hebben we verschillende bijeenkomsten over de energiebesparende maatregelen georganiseerd, en adviesdagen waar je samen met een ZLTO adviseur de melding hebt door kunnen geven.

Heb je deze bijeenkomsten gemist, en wil je meer informatie over dit onderwerp, of alsnog samen met een ZLTO adviseur de melding doorgeven? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.  

 

Nieuws

Meer nieuws