banner verduurzaming voedselproductie

verduurzaming-01

Verduurzaming voedselproductie

De noodzaak om duurzamer te produceren in de Nederlandse land- en tuinbouw staat buiten kijf. Boeren en tuinders hebben daar alle belang bij en doen er alles aan om duurzamer voedsel te produceren. Biodiversiteit en een gezonde bodem, water en lucht zijn de basis van een duurzame agrarische sector.

Schoner, groener en beter

Een boer kiest zijn beroep omdat hij wil leven en werken met de natuur en de rentmeester wil zijn voor de generatie na hem. Zij zijn de verzorgers van ons voedsel, van de grond en de sleutelbewaarders van de groene omgeving. Voedselzekerheid betekent efficiënt en verstandig omgaan met grond- en hulpstoffen, sluiten van kringlopen op regionale schaal, mest verwaarden, verbeteren bodemvruchtbaarheid en productiemethoden met de ambitie om tot nul emissie te komen. Boeren willen alleen al om die reden bijdragen aan de verbetering van onze ecosystemen, de waterhuishouding en het verduurzamen van ons land.

Vernieuwend boeren

De effecten van de klimaatverandering zetten de voedselproductie onder druk. Door samen op te trekken met natuur- en milieu- en tal van andere organisaties en te werken vanuit de eigen kracht, ontstaan nieuwe invalshoeken en visies. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij door slimme stalsystemen en mestverwerking bijvoorbeeld of het vastleggen van koolstof in de bodem. Zo ontstaan energie- en klimaatneutrale kringlopen en dragen boeren en tuinders bij aan de klimaatdoelen. Ook precisielandbouw levert een fikse bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw. Wanneer elke plant en elk dier exact krijgt wat ze nodig hebben, verbetert zowel de productie als de kwaliteit en wordt ziekte voorkomen.

Producten en diensten

Onze leden vertellen

Projecten

Documenten

Nieuws

Meer nieuws

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Blogs

Meer blogs

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Verduurzaming voedselproductie