banner veiligheid

veiligheid-01

Veiligheid in het buitengebied

Veiligheid op het platteland. Er zijn meerdere factoren die effect hebben op de veiligheidsbeleving van bewoners in de buitengebieden. Denk aan de demografische krimp, beperkingen in de infrastructuur, vervallen campings en leegstand van agrarische gebouwen.

De bedrijvigheid van boeren en tuinders is daarom van steeds groter belang voor de versteviging van het gevoel van veiligheid voor burgers in de buitengebieden.

Criminaliteit

Ondermijning is een term die steeds meer bekendheid krijgt. Denk hierbij aan afvaldumpingen, hennepkwekerijen, criminaliteit in verloederde recreatieparken, natuurgebieden en leegstaande gebouwen.

Criminelen verleggen hun activiteiten steeds vaker naar het buitengebied. Signalen daarvan worden niet altijd opgepikt.

ZLTO vindt het belangrijk dat agrariërs, burgers in het buitengebied, politie en gemeenten gezamenlijk optrekken om criminaliteit tegen te gaan. Dit begint bij het bewustwording en herkennen van de signalen wanneer iets niet klopt.

Samenwerkingen tussen partijen die op het platteland actief zijn, helpt om criminele praktijken een halt toe te roepen. Dat blijkt uit een aantal pilots (Bron: Nieuwe Oogst, 8 november 2017).

Indien een groep leden of ZLTO-afdeling een bijeenkomst wil organiseren met als thema veiligheid in het buitengebied of het thema ondermijning, kan Kathelijne de Wit van ZLTO daarin ondersteunen.

Lees meer hierover in het rapport dat in 2017 is verschenen in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Bekijk ‘Ondertussen in het buitengebied’ | Bestuurskracht en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit'.

Veilig werken op de boerderij

Veiligheid kan ook betekenen veilig werken binnen de agrarische sector. Werken in de agrarische sector is relatief risicovol. Elk jaar wordt de sector geconfronteerd met ziekte onder personeel, (bijna-)ongevallen met mestopslag, machines, fijnstof, werken met dieren, landbouwvoertuigen en (stal)branden.

Welke risico's loop je?

Ongevallen zijn veelal onnodig en hebben een enorme impact op de ondernemer, werknemer en zijn gezin. Ondernemers en personeelsleden hebben vaak onvoldoende in beeld welke risico’s zij lopen en wie aansprakelijk is bij een ongeval.

Wist je dat er vorig jaar tientallen branden hebben plaatsgevonden, waarbij dierlijke slachtoffers zijn omgekomen en stallen zijn verwoest? Stalbranden voorkomen is een hot item in de veehouderij. Ook maatschappelijk barst de discussie telkens los als er ergens een stalbrand is geweest.

Binnen ZLTO is veilig werken een belangrijk aandachtspunt. Geregeld zijn er projecten die veilig en gezond werken stimuleren. Daarnaast investeren we ook in de Werkgeverslijn en Colland en werken we samen met Stigas.

Wil je met een groep leden of je ZLTO-afdeling een bijeenkomst organiseren met als thema veilig werken? Neem dan contact op met Kathelijne de Wit van ZLTO.

Landbouwverkeer

Gemeenten spreken regelmatig met agrarische ondernemers om ervaringen te inventariseren over bijvoorbeeld knelpunten van het landbouw- en vrachtverkeer. Naast het beschrijven van ervaringen uit de praktijk, dragen de ondernemers ook verschillende oplossingen aan om deze knelpunten weg te nemen. Bijvoorbeeld door mee te denken over het aanleggen of verleggen van fietspaden, het verbreden van wegen en het aanleggen van passeerstroken om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Veiligheid