banner veiligheid

veiligheid-01

Veiligheid in het buitengebied

Veiligheid op het platteland. Er zijn meerdere factoren die effect hebben op de veiligheidsbeleving van bewoners in de buitengebieden. Denk aan de demografische krimp, beperkingen in de infrastructuur, vervallen campings en leegstand van agrarische gebouwen.

De bedrijvigheid van boeren en tuinders is daarom van steeds groter belang voor de versteviging van het gevoel van veiligheid voor burgers in de buitengebieden.

Criminaliteit/ondermijning

Ondermijning is een term die steeds meer bekendheid krijgt in het buitengebied. Denk hierbij aan drugslabs, afvaldumpingen, hennepkwekerijen, criminaliteit in verloederde recreatieparken, natuurgebieden en criminele activiteiten in leegstaande gebouwen (VAB’s).

Criminelen verleggen hun activiteiten steeds vaker van de stad naar het buitengebied. Signalen daarvan worden niet altijd opgepikt. ZLTO vindt het belangrijk dat agrariërs, burgers in het buitengebied, politie en gemeenten gezamenlijk optrekken om criminaliteit tegen te gaan. Dit begint bij het bewustwording en herkennen van de signalen wanneer iets niet klopt.

Samenwerkingen tussen partijen die op het platteland actief zijn, helpt om criminele praktijken een halt toe te roepen.

Indien je als groep leden of ZLTO-afdeling een bijeenkomst wil organiseren met als thema veiligheid in het buitengebied of het thema ondermijning, neem contact op met met Erik Martens.

Lees ook meer over dit onderwerp in het rapport dat is verschenen in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant ‘Ondertussen in het buitengebied’ | Bestuurskracht en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit'.

Lees meer over crimitaliteit in het buitengebied.

Veilig werken op de boerderij

Veiligheid kan ook betekenen veilig werken binnen de agrarische sector. Werken in de agrarische sector is relatief risicovol. Elk jaar wordt de sector geconfronteerd met ziekte onder personeel, (bijna-)ongevallen met mestopslag, machines, fijnstof, werken met dieren, landbouwvoertuigen en (stal)branden.

Welke risico's loop je?

Ongevallen zijn veelal onnodig en hebben een enorme impact op de ondernemer, werknemer en zijn gezin. Ondernemers en personeelsleden hebben vaak onvoldoende in beeld welke risico’s zij lopen en wie aansprakelijk is bij een ongeval.

Stalbranden

Wist je dat er vorig jaar tientallen branden hebben plaatsgevonden, waarbij dierlijke slachtoffers zijn omgekomen en stallen zijn verwoest? Stalbranden voorkomen is een hot item in de veehouderij. Ook maatschappelijk barst de discussie telkens los als er ergens een stalbrand is geweest. Lees meer over stalbranden.

Binnen ZLTO is veilig werken een belangrijk aandachtspunt. Geregeld zijn er projecten die veilig en gezond werken stimuleren. Daarnaast investeren we ook in de Werkgeverslijn en Colland en werken we samen met Stigas.

Wil je met een groep leden of je ZLTO-afdeling een bijeenkomst organiseren met als thema veilig werken? Neem dan contact op met Erik Martens van ZLTO.

Landbouwverkeer

Gemeenten spreken regelmatig met agrarische ondernemers om ervaringen te inventariseren over bijvoorbeeld knelpunten van het landbouw- en vrachtverkeer. Naast het beschrijven van ervaringen uit de praktijk, dragen de ondernemers ook verschillende oplossingen aan om deze knelpunten weg te nemen. Bijvoorbeeld door mee te denken over het aanleggen of verleggen van fietspaden, het verbreden van wegen en het aanleggen van passeerstroken om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Veiligheid