Info ZLTO de Meierij

ZLTO de Meierij behartigt de belangen van zo’n 600 boeren en tuinders. In de gemeenten Nuenen , Son en Breugel , Eindhoven en Meierijstad maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

Contact Zlto de Meierij

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente(n), waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • Bestemmingsplan buitengebied
  • Het te ontwikkelen tracé / verbreding van de N279
  • Ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven
  • Vitaal buitengebied Meierijstad

ZLTO de Meierij heeft als werkgebied naast Nuenen , Son en Breugel, Eindhoven en Veghel ook de omliggende dorpen zoals Nijnsel, Olland , Boskant, Wijbosch, Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart. In dit gebied behartigen wij de belangen van zo’n 600 leden boeren en tuinders. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit 10 bestuursleden en een secretaris. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.

Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante themabijeenkomsten.

In navolging van de lijn die de Zlto wil volgen hebben we nu ook een aantal ondernemersgroepen opgezet voor onze leden;

 

 

 

 

Geiten en Gerard