Info ZLTO Veghel

ZLTO Veghel behartigt de belangen van zo’n 350 boeren en tuinders. In gemeente Veghel maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

Contact Zlto Veghel

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente(n), waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • Bestemmingsplan buitengebied
  • De zuidelijke ontsluiting Erp
  • Het te ontwikkelen tracé / verbreding van de N279
  • Ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven

ZLTO Veghel heeft als werkgebied naast Veghel ook de 6 omliggende dorpen zoals Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart. In dit gebied behartigen wij de belangen van zo’n 350 leden boeren en tuinders. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit 7 bestuursleden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.

Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante themabijeenkomsten.

In navolging van de lijn die de Zlto wil volgen hebben we nu ook een aantal ondernemersgroepen opgezet voor onze leden;

Daarnaast werken we nog samen met het Udens college om de leerlingen daar kennis te laten maken met de landbouw. Dit via het project burgerschapsvorming.

 

Geiten en Gerard