Bestuur

Voorzitter
Jos Verstraten
0485-384364
06-22518660
Portefeuille: Verenigingszaken
                       Milieu

Vice Voorzitter
Ardi van Erp- van der Heijden
0485-571977
06-50853718
Portefeuille: Pluimveehouderij
                       Maatschappij

Secretaris/Penningmeester
Jeanne Wientjes- van Lanen
0485-325809
06-13962443
Portefeuille: Landbouw en Samenleving
                       Maatschappij

Bestuurslid
Theo van den Hoven
0485-381286
06-25207289
Portefeuille: Boomteelt en fruitteelt


Bestuurslid
Marijke Arts- Peters
0485-382023
Portefeuille: Rundveehouderij
                      

Bestuurslid 
Math Egelmeers
06-12742377
Portefeuille: Varkenshouderij
                        Ruimtelijke Ontwikkeling


Bestuurslid
Vacature
Portefeuille: Varkenshouderij
                        Ruimtelijke Ontwikkeling


Portefeuillehouders buiten het bestuur:

Erik Geene
0485-478983
06-53407264
Portefeuille:   Water
                          Akkerbouw