Triple C: Maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling en erosie

Header website_0000s_0028_Algemeen weg water bomen natuur

ZLTO is partner in het Interreg 2-zeeën project Triple C (Climate resilient, Community-based, Catchment planning and management). In diverse landen rondom de Noordzee werken organisaties samen om het watermanagement te verbeteren zodat geanticipeerd wordt op de klimaatveranderingen, denk hierbij aan piekopvang van hevige regenbuien maar ook aan verdroging.


Het doel van het project Triple C is om maatregelen die inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering te demonsteren om oppervlakkige afspoeling en erosie van percelen tegen te gaan. Het doel is tevens om de kennis hierover te verspreiden bij een bredere doelgroep.

Het project Triple C bestaat uit zes stroomgebieden in Vlaanderen, Engeland én Nederland. ZLTO werkt samen met waterschap Brabantse Delta, provincie Antwerpen en ECO2 in één grensoverschrijdend stroomgebied en richt zich op agrariërs in de omgeving van de Molenbeek, gemeente Roosendaal en in het aansluitende grondgebied in Vlaanderen (waar de beek ‘Kleine Aa’ wordt genoemd).

Triple C biedt de mogelijkheid aan onze leden om kennis te nemen van innovatieve maatregelen op het gebied van afspoeling en erosie op bedrijfsniveau, om deze in het projectgebied te implementeren èn om grensoverschrijdende contacten met andere agrariërs te leggen die met eenzelfde problematiek te maken hebben.