Verkoop lokale voedselproducten juridisch goed geregeld

Header website_0000s_0014_Fam. Roks, boerderij winkel fruit verkoop MFL

Bij het vormen van een korte voedselketen waarbij producten van andere ondernemers aan consumenten en/of zakelijke afnemers worden verkocht, is het van belang om dit juridisch goed te regelen. Hiervoor is gebruik te maken van twee formats welke vanuit het project ‘Korte keten da’s goeie handel beschikbaar zijn. 


Voor partijen met een webshop om lokale voedselproducten van meerdere ondernemers te verkopen (= collectief) aan consumenten en/of zakelijke afnemers de volgende twee model-documenten met een jurist opgesteld:

  1. Opdrachtovereenkomst die je als collectief afsluit met elke producent die aan je levert: Hiermee maak je onderlinge goede en duidelijke afspraken tussen het collectief en de producent(en) zodat juridisch de rechten en plichten zijn vastgelegd.
  2. Algemene voorwaarden, die gelden bij het doen van een transactie met een klant: Geeft duidelijkheid over rechten en plichten die het verkopende collectief en klanten (consumenten en/of zakelijke afnemers) hebben. Klanten weten waar zij aan toe zijn. Bijvoorbeeld hoe het zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. Het gebruik van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar wel slim omdat anders de standaard wettelijke bepalingen gelden.

Voor het opstellen van de model-documenten is gebruik gemaakt van wat aan de orde is bij de Brabantse collectieven www.brabantsstreekgoed.nl, www.smaakvanhier.nlwww.goeieete.nl, www.watdeboerwelkent.nl en www.duingoed.nl. De formats zijn in te vullen afgestemd op de eigen situatie.

De model-documenten worden gemaild wanneer je jouw gegevens achterlaat via onderstaand formulier. Je kunt ze ook opvragen bij de ZLTO Informatielijn via info@zlto.nl of tel. 073-217 33 33.

pop 3 korte keten.png