Lid worden!
Precisielandbouw - Freek Boudeling

Proeftuin oogst kant-en-klare data

Aan de voet van de Zeelandbrug ligt de Proeftuin Precisielandbouw Colijnsplaat. Dit is precies zoals je het je voorstelt: een proeftuin boordevol slimme sensoren, drones en GPS-gestuurde machines in het veld. Akkerbouwer Freek Boudeling uit Sint Philipsland benut dit soort technische snufjes volop. Meer met minder is daarbij het uitgangspunt.

Boudeling_1

Slimme data

‘Aan de techniek zal het niet liggen. Een akker staat bol van de data. De juiste interpretatie van die data; daar is nog een flinke slag te maken. Het toekomstbeeld is dat akkerbouwers dagelijks gebruik kunnen maken van slimme data. Twee keer meer; met drie keer minder is ons devies. Minder kunstmest, minder poot- en zaaigoed en minder water. Meer kwaliteit en meer opbrengst.’ Aan het woord is akkerbouwer Freek Boudeling. Hij is bestuurslid van Proefboerderij Rusthoeve, waarvan de proeftuin een onderdeel is.

Routines doorbreken

De oogst van de proeftuin is kant-en-klare data. Freek ziet het al voor zich. ‘Aan de hand van bodemkaarten vergelijk je de afslibbaarheid van percelen, met slimme bodem- en gewassensoren meet je realtime productievolume op percelen en met GPS-machines rij je rechter. Data is kennis. De grootste uitdaging schuilt erin hoe je dagelijkse werkzaamheden en routines op basis van slimme data (anders) doet. Daarom brengen we groepen akkerbouwers rondom gedeelde data bij elkaar.’

Etalage

In de proeftuin zijn momenteel zo’n 14 groepen van 10 akkerbouwers actief aan de slag. Zij delen en vergelijken onderling data en interpreteren de toepassingen in het dagelijkse werk. Daarmee biedt deze proeftuin een mooie data-etalage voor akkerbouwers in Zuid-Nederland.