Lid worden!
Een schonere lucht in de stal - Frank Hafmans

‘Het ruikt anders, minder naar varkens’

De Oost-Brabantse varkenshouder Frank Hafmans doet mee aan een proef met koude plasmatechnologie. De lucht in de stal krijgt een speciale behandeling, voordat deze de voergang ingeblazen wordt.

Hafmans_1

Proefopstelling

Het ruikt anders, dat is zeker. ‘Maar hoe, dat vind ik moeilijk te zeggen: minder naar varkens’, concludeert Frank Hafmans. Hij heeft een gesloten bedrijf in Sambeek, met zo’n 520 zeugen en 5.000 vleesvarkens. In zijn stal uit 2012 is een uitgebreide proefopstelling gemaakt. 144 dieren krijgen lucht die via een warmtewisselaar eerst verwarmd (in de winter) of gekoeld (in de zomer) wordt en daarnaast een behandeling krijgt met bipolaire ionisatie.

Schonere lucht

De plasmatechnologie moet ervoor zorgen dat de lucht al in de stal gereinigd wordt, waardoor de varkens en het personeel in schonere lucht verblijven. En schonere lucht hoeft minder, of in het ideale geval helemaal niet, door luchtwassers heen. Binnen dit project PigRelief werkt Frank samen met partijen als ITB, Colt, ZLTO en Agrobis aan een duurzaam stalsysteem. ‘Het idee is minder fijnstof, lagere concentraties ammoniak en minder ziektekiemen’, weet Frank. ‘Het systeem draait sinds 2016.’

De lucht in de stal krijgt een speciale behandeling, voordat deze de voergang ingeblazen wordt.

Metingen

Uit de diverse praktijkmetingen in de proefstal blijkt dat de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert. De ammoniakwaarde was 55 tot 60 procent lager dan de referentiestal. Ook de stofconcentratie lag 10 tot 15 procent lager. Dit heeft een positief effect op de diergezondheid. Om de positieve effecten van de plasmatechnologie te versterken worden ook aanpassingen in de put gedaan, zoals het eerst koelen van de mest. Frank is optimistisch over het project, maar vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. ‘Een investering als deze zou ik pas doen als ik weet wat de effecten op langere termijn zijn. Ik ben benieuwd naar de metingen van de emissies. Deze gaan plaatsvinden tot en met 2019.’