banner vergroening

‘Blij dat ik de kans krijg om te leren omgaan met peilgestuurde drainage’

Gerben van den Broek

Voldoende en schoon zoet water komt door de klimaatverandering in de toekomst steeds meer onder druk te staan. Via het project ‘Wel goed water geven’ krijgen boeren de kans om, met financiële steun van provincie Noord-Brabant, alvast een aantal maatregelen te treffen om meer hemelwater vast te houden of her te gebruiken. ZLTO begeleidt dit proces.

Antoon Vermeer Boekel Wel goed water geven peilgesAntoon Vermeer uit Boekel

De mais op het 4,5 hectare grote perceel van melkveehouder Antoon Vermeer uit Boekel staat er fris en groen bij. ‘Met dit warme en vochtige weer groeit het hard’, vertelt Vermeer, terwijl hij met een zeis wat gras aan de waterkant weghaalt. Daardoor wordt de waterput waar een aantal drains op is aangesloten zichtbaar.

‘Eerst had ik twee percelen van 2,2 hectare met een sloot ertussen. Ik liep al langer rond met het plan om die sloot te dempen en een peilgestuurd drainagesysteem onder het perceel aan te leggen. Toen ik hoorde over het project ‘Wel goed water geven’, heb ik contact gezocht met ZLTO.’

‘Bij ZLTO gaven ze aan dat ik 20 procent van de kosten voor de aanleg van het systeem vergoed zou krijgen. Dat was een mooie steun in de rug om peilgestuurde drainage te laten aanleggen.’

Waterbalans

In het project ‘Wel goed water geven’ trekken provincie Noord-Brabant en ZLTO samen op met de waterschappen Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta. Een goede waterbalans op hun percelen is belangrijk voor boeren. Vaak gaat het daarbij met name over wateroverlast, omdat de gevolgen hiervan desastreus kunnen zijn.

Maar agrarische ondernemers weten ook dat het tegengaan van droogte een enorme uitdaging kan zijn. Vermeer: ‘Zuinig omgaan met water wordt steeds belangrijker. Daarom ben ik blij dat ik nu de kans krijg om te leren hoe ik met peilgestuurde drainage moet omgaan.’

De melkveehouder is ervan overtuigd dat zijn nieuw drainagesysteem een positief effect gaat hebben voor zijn gewassen. ‘Op deze manier kunnen we het waterpeil echt beheersen. Als er een beetje regen valt, kunnen we het water vasthouden. Mocht het land te nat worden, dan kunnen we het waterpeil omlaag gooien, waardoor het droog wordt’, legt hij uit.

‘Ik geef toe dat dit project mij heeft gestimuleerd om meer actief aan de slag te gaan met waterbeheersingsmaatregelen in mijn bedrijf.’

Langer vasthouden

‘Ik stel mijzelf vaker de vraag: wat kan ik doen om het hemelwater op mijn percelen langer vast te houden? Wij hebben nog meer percelen grond in ons bezit die gedraineerd zijn. Ik overweeg sterk om op deze percelen ook peilgestuurde drainage aan te laten leggen om het water beter te beheersen.’

Vermeer zegt dat het indienen van de aanvraag en de afhandeling ervan soepel zijn verlopen.

‘Nadat ik het aanvraagformulier had ingevuld, kreeg ik vanuit ZLTO al snel een bevestiging dat deze was goedgekeurd. Vervolgens heeft Gebr. Emonds uit Boekel het peilgestuurd drainagesysteem aangelegd. Daarna heb ik de factuur ingediend en deze is keurig betaald.’

Compensatie

Ook boeren die gebruikmaken van waterconservering met behulp van stuwen of die andere bodem- en teeltmaatregelen nemen, komen in aanmerking voor compensatie.

Het project ‘Wel goed water geven’ is speciaal bedoeld voor boomkwekers, vollegrondsgroentetelers, akkerbouwers en melkveehouders die werkzaam zijn op de Brabantse zandgronden.

Iets voor jou?

Overweeg je concrete maatregelen op jouw bedrijf te treffen tegen eventuele droogteschade?

Neem vrijblijvend contact op met ZLTO via loeki.van.loon@zlto.nl of kijk op www.zlto.nl/welgoedwatergeven voor meer informatie. Direct aanmelden kan ook door op onderstaande button te klikken.

Ja, ik wil wel goed water geven.