Lid worden!
Zuinig met natuurlijke waterbronnen - Stefan Habraken

‘Bedrijfswaterplan zo klaar’

Elke Brabantse agrariër die wil beregenen moet sinds 1 januari 2018 beschikken over een bedrijfswaterplan. Vollegrondsteler Stefan Habraken uit Helmond schakelde daarvoor de hulp in van ZLTO. ‘Na een gesprek met de adviseur was het plan binnen een paar uur geschreven.’

Habraken_2

Flexibel beregenen

Met een bedrijfswaterplan mag je flexibel beregenen, maar moet je wel kunnen aantonen dat je waterconserverende en –besparende maatregelen hebt getroffen. Alleen in een aantal zones rond (natte) natuurgebieden geldt nog het oude beregeningsbeleid. Aardbeien- en aspergeteler Stefan Habraken deed eerst zelf een poging het bedrijfswaterplan op te stellen. ’Maar ik liep al snel tegen een aantal vragen aan die ik niet direct kon beantwoorden’, vertelt hij.

Waterputten

‘Na een gesprek met de ZLTO-adviseur was het bedrijfswaterplan binnen een paar uur geschreven. Dat geeft toch een prettig gevoel.’ Het opstellen blijkt in de praktijk voor veel boeren en tuinders niet altijd even eenvoudig. ‘Dit zijn geen zaken waar je dagelijks mee bezig bent. Maar om aan de nieuwe eisen te voldoen is het wel verplicht’, weet de vollegrondsteler. In zijn plan zijn een aantal specifieke onderwerpen benoemd. ‘Voor al onze percelen hebben wij bijvoorbeeld de gps-coördinaten van de waterputten in het veld in kaart gebracht.’

‘Na een gesprek met de adviseur was het plan binnen een paar uur geschreven.’

Optimaal renderen

In het plan staat verder vermeld dat Stefan gebruikmaakt van druppelbevloeiing bij een aantal gewassen. ‘Daardoor verbruiken we minder water en de kans op ziekten is kleiner, omdat de planten minder nat worden’, legt de teler uit. Ook heeft hij een infiltratiesloot aangelegd om zo efficiënt mogelijk met het grondwater om te gaan. ‘We doen er alles aan om de gewassen op onze percelen optimaal te laten renderen. Voor mij is dit bedrijfswaterplan een bevestiging dat ik op een verantwoorde manier bezig ben met het waterverbruik.’