Lid worden!

Onderzoek Paratbc taai traject

| LTO Noord

De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij zette zich in 2016 voor het zesde achtereenvolgende jaar in voor het project dat Paratbc moet onderdrukken. Het blijkt een lastig traject omdat elk antwoord dat het onderzoek oplevert, weer nieuwe vragen oproept.

Van Assen 6 web

In 2016 is in mestmonsters van lammeren van twee tot drie maanden oud bijvoorbeeld de bacterie aangetroffen die Paratbc veroorzaakt. In monsters van dezelfde lammeren (maar dan vijf of zes maanden oud) is deze niet gevonden. Dit lijkt haaks te staan op resultaten uit een eerder onderzoek naar stofmonsters. Hier bleken de lammerstallen vrij van de bacterie, waar hij wel voorkwam in stallen met volwassen dieren. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe deze resultaten te interpreteren.  

In 2016 is ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het middel Gudair. Onderzocht is wat de reactie is van het lam nadat het middel is toegediend en welke invloed het heeft op latere leeftijd. De voorzichtige conclusie is dat Gudair enige weerstand biedt en dus de kans op Paratbc op latere leeftijd beperkt.  

Gevaccineerde dieren testen echter in de zogenoemde Elisa test voor Paratbc gelijk met niet gevaccineerde dieren op een leeftijd van één jaar en ouder.