Verhoogde duikers

Door het verhogen van een duiker wordt het waterafvoerendvermogen van een watergang verlaagd. Door een verlaagde waterafvoer krijgt het water meer gelegenheid om ter plaatse te infiltreren in de bodem.

wgwg Verhoogde duikerAngelien Hagenaars vertelt in dit filmpje hoe een verhoogde duiker precies werkt.

Doel

Water vasthouden in kavelsloten ter verhoging van de grondwaterstand ter plaatse.

EffectenVoorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Een grotere infiltratiemogelijkheid van hemelwater in de bodem ter plaatse. Water wordt langer vastgehouden in het gebied waardoor er minder snel beregend hoeft te worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient de ligging van de duiker met minimaal 15 cm verhoogd te worden.
Het verhogen van een duiker mag geen overlast veroorzaken voor de afwatering van omliggende percelen welke niet van de aanvrager zijn. Er dient dan ook een keurontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap alvorens er begonnen kan worden met de werkzaamheden.

Kosten

De kosten worden ingeschat op € 500,-.

Vergoeding

Per verhoogde duiker wordt er € 100,- uitgekeerd aan de ondernemer. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto van de verhoging, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om je duikers te verhogen? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met duikers verhogen, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen