Verhogen slootbodem

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

Door het verhogen van een slootbodem wordt de afvoercapaciteit van een sloot verminderd. Door een verminderde afvoercapaciteit wordt water langer vastgehouden in het gebied en kan er meer water infiltreren in de bodem. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand.

Doel

Door het water langer vast te houden in het gebied wordt de infiltratie van hemelwater in de bodem bevorderd.

Effecten

Door een toename van de hoeveelheid te infiltreren hemelwater zal de grondwaterstand verhogen.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Een slootbodem moet over een minimale lengte van 50 meter en met een minimale hoogte van 10 cm verhoogd worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Het verhogen met een grondsoort welke een grote infiltratiecapaciteit heeft, heeft de voorkeur van het waterschap. Bij het aanvoeren van grond moet er duidelijkheid zijn over de herkomst en de samenstelling van de grond, namelijk schoon en onverdacht.

Kosten

De kosten worden ingeschat op €10,- per strekkende meter.

Vergoeding

Per strekkende meter verhoogde slootbodem wordt € 10,- uitgekeerd, met een maximum van € 500,-. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om slootbodem verhoging uit te voeren? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregel al uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier