Verhogen slootbodem

Door het verhogen van een slootbodem wordt de afvoercapaciteit van een sloot verminderd. Door een verminderde afvoercapaciteit wordt water langer vastgehouden in het gebied en kan er meer water infiltreren in de bodem. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand.

Doel

Door het water langer vast te houden in het gebied wordt de infiltratie van hemelwater in de bodem bevorderd.

EffectenVoorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Door een toename van de hoeveelheid te infiltreren hemelwater zal de grondwaterstand verhogen.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Een slootbodem moet over een minimale lengte van 50 meter en met een minimale hoogte van 10 cm verhoogd worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Het verhogen met een grondsoort welke een grote infiltratiecapaciteit heeft, heeft de voorkeur van het waterschap. Bij het aanvoeren van grond moet er duidelijkheid zijn over de herkomst en de samenstelling van de grond, namelijk schoon en onverdacht.

Kosten

De kosten worden ingeschat op €10,- per strekkende meter.

Vergoeding

Per strekkende meter verhoogde slootbodem wordt € 10,- uitgekeerd, met een maximum van € 500,-. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om slootbodem verhoging uit te voeren? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met slootbodem verhoging, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen