Lid worden!

Samenwerkingen in het onderwijs

ZLTO werkt nauw samen met verschillende scholengemeenschappen. We hebben al meerdere samenwerkingen opgezet waaruit onderstaande projecten uit zijn voortgekomen:

Opleiding tot Food Specialist
Gastdocentschap conceptontwikkeling food
Minor Ondernemerschap in het familiebedrijf
Topklas veehouderij 2.0
Roadtrips Van boer tot bord - vernieuwende ketens

Stageopdrachten:
Beroepsopdrachten rond het ZLTO bodempaspoort
Stageopdrachten glastuinbouw
Stageopdracht Inventarisatie waterstromen solitaire bedrijven Bommelerwaard
Van afstudeeropdracht tot Waterstromen tool
Afstudeeropdracht rond efficiëntie bij melkvee 

Opleiding tot Food Specialist

ROC de Leijgraaf - Een Food Specialist houdt zich bezig met alle zakelijke aspecten rondom voeding, het bedenken en ontwikkelen van foodconcepten en het presenteren hiervan. Deze nieuwe opleiding duurt drie jaar en is door de nauwe samenwerking met ZLTO en het bedrijfsleven erg praktijkgericht.

Gastdocentschap conceptontwikkeling food

Fontys ACI - Eén van de ZLTO-collega’s is een dag in de week gedetacheerd bij Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Zijn rol: studentenbegeleiding en doceren over business cases en conceptontwikkeling in food voor de opleiding International Lifestyle Studies.

Minor Ondernemerschap in het familiebedrijf

HAS - Deze minor bereidt vierdejaars Bedrijfskunde en agribusiness of Dier- en veehouderij voor op het zelfstandig ondernemerschap van de toekomst. Het programma draait om het vertalen van innovatieve ontwikkelingen naar een strategisch bedrijfsplan en een persoonlijk ontwikkelplan. De minor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ZLTO en mede mogelijk gemaakt door OndernemersLift+ . Ook in de uitvoering vervullen jongerencoaches van ZLTO een belangrijke rol. ‘Ondernemerschap in het familiebedrijf’ vormt inmiddels een vast onderdeel van het HAS-curriculum. Klik hier voor een mooi voorbeeld.

Topklas veehouderij 2.0 

Helicon - Veertien talentvolle studenten veehouderij van Helicon MBO Boxtel volgen een speciaal traject. Samen met de adviesgroep gaan zij op zoek naar inspiratie en innovatie op het gebied van ondernemerschap. Zij gaan bij unieke bedrijven buiten de sector op bezoek om de ondernemers het hemd van het lijf te vragen. De kennis die de leerlingen opdoen helpt hen zich voor te bereiden op hun rol als ondernemer in de maatschappij van vandaag.

“Meer nog dan in de eerste editie van Topklas willen we de leerlingen meegeven dat het belangrijk is de veehouderijsector in breder perspectief te zien. In de opzet van Topklas 2.0 leren leerlingen om met open vizier de maatschappij tegemoet te treden. Ze worden getraind in het beargumenteerd aangaan van de dialoog met partijen buiten de veehouderij”, vertelt projectleider Arthur Kalkhoven. Leerlingen geven zelf mee vorm en inhoud aan het programma van de Topklas. 

De adviesgroep van Topklas wordt gevormd door Rabobank Peelland Noord, Vencomatic, Coppens Diervoeding, Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, FoodUp! Brabant, Stuurgroep LIB, ZLTO, HAS Hogeschool en Helicon Opleidingen. 

Roadtrips Van boer tot bord - vernieuwende ketens

HAS - In samenwerking met ZLTO laat HAS studenten proeven van het ondernemerschap aan de hand van roadtrips door de praktijk, langs succesvolle, vernieuwende ketens en bedrijven. Van zowel pluimvee en varkens als uien en aarbeien volgen ze de weg, van boer to bord.

Beroepsopdrachten rond het ZLTO bodempaspoort

ZLTO heeft een bodempaspoort ontwikkeld waarmee leden inzicht krijgen in de bodemkwaliteit en beheersmaatregelen om deze te verbeteren. Bij diverse fasen van de ontwikkeling en invoering zijn groepjes HAS-studenten betrokken in de vorm van een Beroepsopdracht. Ondersteund door docenten van de HAS heeft de laatste groep een belangrijke bijdrage geleverd aan het inventariseren van de eerste ervaringen en het finetunen van het bodempaspoort.

Stageopdrachten glastuinbouw

Een derdejaars student Toegepaste Biologie aan de HAS ontwikkelde tijdens zijn stage bij ZLTO een Quickscan Aardwarmte. Na zijn stage maakte hij als vakantiewerk een crisisdraaiboek glastuinbouw, naar aanleiding van de hagelstorm van 23 juni 2016.

Stageopdracht Inventarisatie waterstromen solitaire bedrijven Bommelerwaard

Uitgevoerd door een derdejaars student tuinbouw en akkerbouw aan de HAS, in het kader van zijn stage bij Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen. Hij werd inhoudelijk begeleid door een ZLTO specialist. Lees meer..

Van afstudeeropdracht tot Waterstromen tool

Twee studenten van de HAS inventariseerden als afstudeeropdracht de waterstromen bij plantenkwekerij Gipmans. Een van deze studenten kreeg vervolgens de opdracht om op basis hiervan een algemene tool voor alle tuinders te ontwikkelen.

Afstudeeropdracht rond efficiëntie bij melkvee

Drie HAS-studenten hebben als in het kader van hun afstuderen op 23 melkveebedrijven metingen gedaan en vervolgens vier bijeenkomsten georganiseerd voor deze ondernemers over de efficiëntie bij melkvee.