Plaatsen LOP stuw of knijpstuwen

LET OP! Er is alleen nog subsidie beschikbaar in het waterschapsgebied Brabantse Delta. Vanuit Gebiedsproces Onweerstaanbaar Someren zijn er in waterschapsgebied De Dommel nog wel mogelijkheden, neem hiervoor contact op met Loeki van Loon.

LOP stuwen (LOP = Landbouw OntwikkelingsPlan) zijn stuwen welke een agrariër zelf kan plaatsen in een watergang en zelf mag bedienen. De stuw reguleert het water afvoerend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam. Doordat water langer vastgehouden wordt in het gebied krijgt het de kans om te infiltreren in de bodem. Doordat het water ter plaatse kan infiltreren hoeft er minder snel beregend te worden.

LOP stuw en knijpstuwDirk Beekmans legt in dit filmpje uit hoe een LOP stuw precies werkt.

Een knijpstuw reguleert het waterafvoerendvermogen van een sloot. Een knijpstuw heeft vaak een v-vormige overstort. Bij een stijgend waterpeil voor de stuw zal de overstort meer water door laten naarmate de waterstand voor de stuw stijgt.

Doel

Het voornaamste doel van het plaatsen van LOP stuwen is het vasthouden van water in kavelsloten.

Effecten

Door het vasthouden van water in kavelsloten wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil hoeft er minder snel beregend te worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Het plaatsen van een LOP stuw moet passend zijn binnen de voorwaarden van de keur. Alvorens de stuw geplaatst kan worden dient er een keurontheffing aangevraagd te zijn.

Kosten

De kosten van een stuw bedragen circa € 2.500,-.

Vergoeding

Voor vergoeding komen 50% van de werkelijk gemaakt kosten in aanmerking, met een maximum van €750,- per stuw en een maximum van 3 stuwen per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Waterschap de Dommel heeft een speciale actie, de eigen bijdrage van jou als ondernemer bedraagt hier € 500,- de overige kosten worden voldaan door het Waterschap. Mail naar JvBoerdonk@dommel.nl wanneer je hier interesse in hebt. 

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om LOP stuwen of knijpstuwen te plaatsen? Klik dan op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie je krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een LOP stuw of knijpstuw?

Ben je na 1 januari 2017 al een LOP stuw of knijpstuw aangelegd, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen