Klepafsluiter op duiker

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

Door middel van het plaatsen van een klepafsluiter op een duiker wordt water langer vastgehouden in kavelsloten. Door het vasthouden van water in kavelsloten krijgt water meer kans om te infiltreren in de bodem. Een grotere infiltratiecapaciteit komt ten goede van de grondwaterstand.

Doel

Water vasthouden in kavelsloten ter verbetering van de grondwaterstand ter plaatse..

EffectenVoorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Een grotere infiltratiemogelijkheid van hemelwater in de bodem ter plaatse. Water wordt langer vastgehouden in het gebied waardoor er minder snel beregend hoeft te worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Het plaatsen van een klepafsluiter op een duiker moet passend zijn binnen de keur van het waterschap.
Het verhogen van een duiker mag geen overlast veroorzaken voor de afwatering van omliggende percelen welke niet van de aanvrager zijn. Er dient dan ook een keurontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap alvorens er begonnen kan worden met de werkzaamheden.

Kosten

De kosten worden ingeschat op € 750,-.

Vergoeding

Per geplaatste klepafsluiter wordt er € 150,- uitgekeerd. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om een klepafsluiter op een duiker te plaatsen? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregel al uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier