Herstelwerkzaamheden LOP stuwen

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

In de afgelopen jaren zijn er een groot aantal LOP stuwen geplaatst. Deze stuwen zijn aan slijtage onderhevig. Voor een optimaal effect is het van belang dat de stuwen in een goede staat van onderhoud verkeren.

LOPstuwenDirk Beekmans legt in dit filmpje uit hoe een LOP stuw precies werkt.

Doel

Door het herstellen van de LOP stuwen wordt er door infiltratie meer water vastgehouden in het gebied.

Effecten

Een verbetering van het watervasthoudendvermogen van de LOP stuw en daardoor een grotere infiltratie mogelijkheid.

Kosten

Variabel, afhankelijk van de werkzaamheden. Eigen arbeid wordt niet vergoed.

Vergoeding

Voor vergoeding komen 20% van de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking, met een maximum van € 200,- per stuw. Indien een ondernemer zelf de werkzaamheden uitvoert en enkel materialen voor vergoeding indient komt 40% van de gemaakte kosten in aanmerking. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Waterschap de Dommel neemt de kosten voor haar rekening bij het verplaatsen van een LOP-stuw in dit waterschapgebied. 

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om herstelwerkzaamheden aan je LOP stuw uit te voeren? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier