beregenen_grasland

Bedrijfswaterplan: check je opties

Maak een bedrijfswaterplan, samen met ZLTO

ZLTO helpt je in een uur met het opstellen van uw bedrijfswaterplan, thuis aan de keukentafel of tijdens een sessie in de buurt. Natuurlijk tegen een aantrekkelijk ledentarief. Het ZLTO-logo op het bedrijfswaterplan staat bij het waterschap bovendien garant voor kwaliteit. Voor leden vanaf € 325.

Neem contact op met Bas Westerveld voor een sessie.

 

Plaatje Beregeningsbeleid Noord-Brabant

Bedrijfswaterplan legenda

Groen = Volledig nieuw beregeningsbeleid

 • Vergunningstelsel wordt omgezet naar meldingenstelsel
 • Mogelijkheden voor registratie nieuwe beregeningsputten
 • Vervallen voorjaarsverbod graslandberegening
 • Vervallen urenverbod graslandberegening

Oranje = Gedeeltelijk nieuw beregeningsbeleid

 • Grondwateronttrekking blijft vergunningsplichtig
 • Nieuwe beregeningsputten zijn niet toegestaan
 • Mogelijkheden om bestaande vergunde putten te verplaatsen
 • Vervallen voorjaarsverbod graslandberegening
 • Vervallen urenverbod graslandberegening

Rood = Oud beregeningsbeleid blijft van kracht

 • Grondwateronttrekking blijft vergunningsplichtig
 • Nieuwe beregeningsputten zijn niet toegestaan
 • Mogelijkheden om bestaande vergunde putten te verplaatsen
 • Instandhouding voorjaarsverbod graslandberegening (april/mei)
 • Instandhouding urenverbod graslandberegening (juni/juli)

Om in aanmerking te komen voor deze bovengenoemde verruimde beregeningsmogelijkheden is in alle gevallen een Bedrijfswaterplan een vereiste.