NCB participatie AgriPlace

AgriPlace legt zich toe op het stimuleren van duurzame voedselproductie door slimmer gegevensbeheer. Door digitalisering wordt certificering in de agrarische sector eenvoudiger en betaalbaar gemaakt voor alle betrokken partijen.

AgriPlace

Afnemers en overheden vragen steeds meer om certificeringen. Of een teler daar nu op zit te wachten of niet, deze ontkomt er niet aan. NCB kent de kopzorgen van de teler en participeert daarom sinds september 2018 in AgriPlace.

AgriPlace ontwikkelt een digitaal platform voor individuele producenten, telersgroepen, auditoren, handelaren of voedselfabrikanten om het gehele certificeringsproces te stroomlijnen en alle relevante documenten te beheren. Agriplace Farm en Group is een online module waarmee certificering assessments op een snelle en efficiënte wijze worden ingevuld. AgriPlace structureert, maakt eisen inzichtelijk en bespaart tijd. Individuele producenten en telers kunnen relevante bewijsdocumentatie uploaden, inspecteurs kunnen checklists invullen en corrigerende acties volgen, interne auditors krijgen direct inzicht in de voortgang. AgriPlace heeft slimme technologie ontwikkeld om alle bewijsstukken en vragenlijsten te digitaliseren, te koppelen en overlap tussen standaards te identificeren, oftewel hergebruik van data.

AgriPlace Supply Chain Compliance is een online tool voor AGF-handelaren en bedrijven in de voedingssector, waarmee vanuit één dashboard leveranciers en hun compliance status worden beheerd. Het biedt een oplossing voor de administratieve rompslomp achter het beheer van certificaten, leveranciersverklaringen, spuitlijsten etc. Documenten kunnen vanuit het dashboard makkelijk gedeeld worden met afnemers of andere partijen. Dit geeft overzicht en transparantie en draagt bij aan een veilige keten.

Voor meer informatie, zie www.agriplace.com