Ons doel? Goede belangenbehartiging én tevreden leden

ZLTO behartigt de belangen van zo’n 14.000 leden. Wij vinden het broodnodig, dat er iemand opkomt voor de belangen van onze boeren en tuinders. Ook onze belangenbehartiging kan altijd beter, dus laat ons horen hoe!

Kathleen Goense, directeur ZLTO: “Wij vinden het belangrijk dat onze leden tevreden zijn over het werk dat wij voor hen doen: van belangenbehartiging tot individuele dienstverlening. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar de waardering van onze leden over ons werk en passen we ons werk daarop aan.”

Onze feiten en cijfers over wat onze leden vinden

Wij zijn altijd benieuwd naar hoe wij ons werk kunnen verbeteren. Wij onderzoeken dat regelmatig onder onze leden (huidige én vertrekkende leden). Uit ons onderzoek bleek dat we verbeterpunten hebben als ZLTO waar we ook mee aan de slag zijn, maar dat 75% ons een voldoende geeft (meer dan de helft geeft een 7 of hoger en 36% zelfs een 8 of hoger).
Goense: “Natuurlijk hebben we de ambitie om deze cijfers te verbeteren. Uit ons ledentevredenheidsonderzoek bleek onder meer dat we konden verbeteren in het betrekken van leden en waarderen van leden. We verwachten dat onze inspanningen op deze punten bij het ledentevredenheidsonderzoek van dit jaar zichtbaar zullen worden.

Cijfers van anderen

Soms doen ook anderen onderzoek. Zo hebben Agrio/Geelen Consultancy in 2019 onderzoek gedaan onder boeren en tuinders (overigens was ZLTO niet betrokken bij dit onderzoek). We hebben met interesse de uitkomst van dit onderzoek gelezen, omdat we altijd willen weten hoe we nog beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van onze (toekomstige) leden. In dit onderzoek gaven 1968 mensen hun mening, waarvan iets minder dan de helft lid was van een LTO. 
Goense: “Uit het onderzoek bleek dat leden een goede belangenbehartiging van de landbouw in het algemeen verwachten. Daarna volgt de verwachting van een goede belangenbehartiging van de specifieke sector waarin de boer actief is. Op een derde plaats komt de verwachting van goede promotie van de sector. Goed om te zien dat dit ook precies is waar wij aan werken.”

Mooi maar vaak ingewikkeld speelveld

Belangenbehartiging van boeren en tuinders is onze reden van bestaan. 100% tevreden leden is echter geen eenvoudige opgave. Zo hebben we onder meer te maken met zeer ingewikkelde tijden voor boeren en tuinders, met een enorme diversiteit onder onze leden (van schapenhouderij tot nertsenhouderij, van champignonteler tot boomkweker). Goense: “Wij werken met volle inzet en willen ons blijven verbeteren om het maximale te bereiken voor onze leden: boeren en tuinders die, nu en over generaties, nog steeds een succesvol boerenbedrijf voeren en door de maatschappij gewaardeerd worden.”

Tips of suggesties?

Belangenbehartiging is iets dat we samen doen en we vinden het belangrijk dat onze leden tevreden zijn over onze inzet op dit vlak. Zie je kansen? Heb je tips voor ZLTO? Laat het ons horen en mail naar onze informatielijn via info@zlto.nl