ondersteuningstraject asbest deelnameformulier


Heb je interesse om deel te nemen aan een collectieve asbestsanering, al dan niet samen met renovatie van jouw dak en/of plaatsen van zonnepanelen?

Lidnummer  
Voornaam  
Tussenvoegsels  
Achternaam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
E-mail  
Telefoon  
Wat voor bedrijf heb je?  
Hoeveel m2 asbest ligt er naar schatting nog op het dak
Heb je interesse in zonnepanelen?

Opmerkingen
Sta je toe dat je eventueel vanuit ZLTO of de afdeling benaderd wordt (ten behoeve van relatiebeheer of evaluatie)?

 Ja, ik ga akkoord met het vastleggen en verwerken van deze gegevens door ZLTO. Ik geef ZLTO toestemming om deze gegevens aan de betreffende aannemer door te geven.