Coronavirus - pagina

Versoepeling kredieten banken

 

Uitstel aflossingen Gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5mln euro.
Banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.
Verruiming borgstelling MKB ZZP en MKB
Borgstellingskrediet
Landbouw (BL)

Agrarisch ondernemers

Garantie
Ondernemingsfaciliteit

MKB en Grootbedrijf

Qredits

Zelfstandigen en MKB

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

Nadere informatie voor leden

Hulp nodig bij het aanvragen van de TOGS regeling (uitkering of lening voor bedrijfskapitaal) neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Gemma van den Berg, Antoon Sanders, Anja Roes, Frank van den Boomen, Harm de Kleynen, Gerard Willems, Veronique Verdurmen

Uitstel aflossingen

Waar aanvragen Jouw kredietverstrekker
Rabobank
 • Aflossingen voor 3/6 maanden stil laten zetten bij een financiering tot € 2,5mln
 • Geen behandelingskosten
 • Looptijd van de lening wordt verlengd met 6 maanden
 • Verzoek indienen via de website van de Rabobank
ABN AMRO
 • Van april t/m september 2020 wordt automatisch geen rente en aflossing geïncasseerd bij een financiering tot € 50mln
 • Geen behandelingskosten
 • Uitstel rente en aflossing wordt aan het einde van de looptijd van de lening ineens geïncasseerd (geen verlenging)
 • Wil je hier geen gebruik van maken dan moet je dat zelf melden voor 31 maart
 • Meer informatie op de website van ABN AMRO 
ING
 • 6 maanden uitstel aflossing bij een financiering tot € 2,5mln
 • Geen behandelingskosten
 • Looptijd van de lening wordt verlengd met 6 maanden
 • Verzoek indienen via Mijn ING Zakelijk/e-mail
 • Meer informatie op de website van ING  
Nadere informatie voor leden Hulp nodig bij het aanvragen van de TOGS regeling (uitkering of lening voor bedrijfskapitaal) neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Gemma van den BergAnja RoesAntoon SandersFrank van den BoomenHarm de KleynenGerard WillemsVeronique Verdurmen

Borgstelling Landbouw

Waar aanvragen Jouw kredietverstrekker
Website RVO 
Openstelling regeling Tot en met 31 maart 2021
Benodigde gegevens

Overleg met je bank wat in jouw situatie van toepassing is.

Globaal worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Definitieve cijfers 2017 en 2018
 • Voorlopige/definitieve cijfers 2019 (indien beschikbaar)
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste 2 boekjaren (indien van toepassing)
 • Liquiditeitsprognose 2020
 • Onderbouwing gewenste financieringsbedrag en gebruik overige maatregelen
BL-C Je kunt een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2mln (€ 2,5mln bij BLPlus lening). Bovenop is nog tot een maximum van € 0,3mln aan
BL-C krediet te financieren.
Voorwaarden RVO
 • Looptijd 2 jaar en lineair aflossen of ineens aan einde looptijd
 • Provisie 1% voor starter/overnemer en 3% voor andere bedrijven
 • Borgstelling vanuit overheid is 70%
Kredietverstrekker Bepaalt aanvullende behandelingskosten en rentetarieven

 

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Waar aanvragen Jouw kredietverstrekker
Website RVO 
Openstelling regeling 29 mei 2020 tot 1 januari 2021
Waarvoor

Heb je een klein bedrijf en door de coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Het krediet dient ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

Benodigde gegevens Overleg met je bank wat in jouw situatie van toepassing is.
Voorwaarden RVO
 • Voor 1 januari 2019 ingeschreven bij de KvK
 • Voor de coronacrisis voldoende winstgevend
 • Ingeval van een rechtspersoon een privéborg afsluiten voor 10% van de hoofdsom van de lening
 • Looptijd lening is maximaal 5 jaar
 • Rente bedraagt maximaal 4%
Kredietverstrekker Bepaalt aanvullende behandelingskosten