Coronavirus - pagina

Uitstel gemeentelijke en waterschapsbelastingen

 

Waar aanvragen  Gemeente
Regeling afhankelijk per gemeente
Waarvoor Mogelijkheden tot uitstel van betaling, het sluiten van een betalingsregeling of een wijtscheldingsaanvraag.
Voorwaarden

Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.

Lobby vanuit ZLTO

ZLTO stuurt via alle afdelingsbesturen brieven naar de gemeenten inzake de impact van de coronacrisis waarin onder andere het verzoek gedaan wordt aan gemeenten maatregelen te nemen zoals het uitstellen of kwijtschelden van belastingen en heffingen.